Biosfæren

Udtrykket “biosfære” blev først opfundet i 1875 af geologen Eduard Suess, som foreslog, at Jordens lithosfære, hydrosfære og atmosfære udgjorde en samlet helhed, som han kaldte “biosfæren”.” Biosfæren anses generelt for at omfatte alle økosystemer på Jorden, herunder terrestriske, marine og ferskvandssystemer samt atmosfæren. Det anslås, at den samlede biomasse i biosfæren er mellem 1 og 4 billioner tons. Biosfæren er kendetegnet ved en høj grad af biodiversitet med over 10 millioner forskellige arter af planter og dyr, der lever på Jorden.

Atmosfæren er det yderste lag af biosfæren og består af 78 % kvælstof, 21 % ilt og spor af andre gasser. Atmosfæren beskytter biosfæren mod de skadelige virkninger af ultraviolet stråling fra solen og regulerer også Jordens klima.

Hydrosfæren omfatter alt Jordens vand, både ferskvand og saltvand. Det anslås, at hydrosfæren indeholder ca. 1.4 milliarder kubikkilometer vand. Hydrosfæren er en vigtig del af Jordens vandkredsløb, som genbruger vand mellem atmosfæren, landjorden og havene.

Lithosfæren er det yderste lag af jordskorpen og består af sten og mineraler. Litosfæren understøtter alt liv på Jorden og er grundlaget for Jordens økosystemer.

Biosfæren er et komplekst og dynamisk system, der er

Hvorfor kaldes den en biosfære??

Ordet “biosfære” blev opfundet af den østrigske geolog Eduard Suess i 1875 og henviser til summen af alle økosystemer på Jorden. Biosfæren beskrives ofte som den zone, hvor der er liv på Jorden, og den omfatter alle levende organismer samt det fysiske miljø, der understøtter dem.

Hvad er de 5 typer biosfære??

De 5 typer af biosfære er:

1. Den terrestriske biosfære, som omfatter alle landbaserede økosystemer.

2. Den akvatiske biosfære, som omfatter alle vandbaserede økosystemer.

3. Den marine biosfære, som omfatter alle havbaserede økosystemer.

4. Atmosfæren, som er den gasformige kappe, der omgiver planeten.

5. Lithosfæren, som er planetens faste ydre lag.

Hvad er biosfærens vigtigste funktion??

Biosfærens vigtigste funktion er at give et hjem til levende organismer og regulere udvekslingen af energi og materialer mellem lithosfæren, hydrosfæren og atmosfæren.

Hvad er 3 fakta om biosfæren??

1. Biosfæren er summen af alle økosystemer på Jorden, herunder både terrestriske og akvatiske økosystemer.

2. Den menes at være opstået omkring 4.6 milliarder år siden, kort efter planetens dannelse.

3. Biosfæren er hjemsted for anslået 8.7 millioner arter af planter, dyr og mikroorganismer.

Skriv en kommentar