Biotiske faktorer

Biotiske faktorer er levende organismer, der påvirker andre organismers vækst, forekomst og udbredelse. Disse faktorer kan omfatte planter, dyr, mikrober og endda mennesker. Udtrykket biotisk faktor bruges ofte i flæng med udtrykket biotisk komponent.

Hvad er de 3 abiotiske faktorer??

De tre abiotiske faktorer er lys, temperatur og vand.

Hvad er biotisk eksempel?

Et biotisk eksempel er et eksempel på en levende ting.

Hvad er biotisk faktor og abiotisk faktor??

Biotiske faktorer er levende ting, der påvirker et økosystem. Abiotiske faktorer er ikke-levende ting, der påvirker et økosystem.

Hvad er biotiske faktorer??

Biotiske faktorer er levende ting, der påvirker et økosystem. De kan opdeles i to kategorier: producenter og forbrugere. Producenter er organismer, der fremstiller deres egen føde, f.eks. planter. Forbrugerne er organismer, der spiser andre organismer for at få føde, f.eks. dyr. Biotiske faktorer omfatter også nedbrydere, som er organismer, der nedbryder døde organismer og genbruger deres næringsstoffer tilbage til økosystemet.

Skriv en kommentar