Bipartisanship

Bipartisanisme er en politisk proces, der bringer partier fra hele det politiske spektrum sammen for at arbejde sammen om fælles mål. Udtrykket bruges ofte til at beskrive en situation, hvor to parter arbejder sammen for at finde et fælles grundlag, men det kan også bruges til at beskrive en situation, hvor flere parter arbejder sammen. Bipartisanisme kan være en positiv drivkraft for forandring, men det kan også være en måde for partierne at undgå vanskelige beslutninger på.

Hvad betyder partisan i politik?

Partisanpolitik er en politisk tilgang, der er baseret på stærk loyalitet over for et bestemt parti eller en bestemt gruppe, som regel et parti, der er ved magten. Partisanship er ofte kendetegnet ved intens og følelsesmæssig støtte til partiet eller gruppen og en villighed til at sætte dets interesser højere end den brede offentligheds interesser.

Hvor længe har USA været bipartisan?

Begrebet bipartisanisme har været en del af det amerikanske politiske landskab siden landets grundlæggelse. Udtrykket selv blev dog ikke opfundet før begyndelsen af det nittende århundrede. Siden da er bipartisanship blevet praktiseret af og til af forskellige regeringer og kongresser.

Hvad er et andet ord for bipartisan?

Der findes ikke andre ord for bipartisan. Det er et adjektiv, der betyder bestående af medlemmer fra to parter eller to grupper.

Hvad betyder en filibuster?

En filibuster er en taktik, der anvendes i det amerikanske senat for at forhindre, at en foranstaltning bliver sat til afstemning. En senator kan lave en filibuster ved at tale så længe han/hun ønsker det, hvilket kan forsinke eller forhindre en afstemning om foranstaltningen. Filibuster-princippet blev oprindeligt udformet som en måde at sikre, at alle senatorer fik en chance for at debattere og stemme om en foranstaltning, men det er blevet et redskab til at forhindre afstemninger om foranstaltninger, som en senator ikke støtter.

Skriv en kommentar