Bis

Bis er et latinsk ord, der betyder “to gange”. Det bruges som præfiks i mange ord, f.eks. “bisect” og “bilateral”. Det kan også bruges som et selvstændigt ord, som i sætningen “bis repetita placent”, der betyder “to gentagelser tak”.

Hvad er BIS i international ret?

Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, normalt kendt som Basel-konventionen, er en international traktat, der blev udformet med henblik på at reducere overførslerne af farligt affald mellem nationer og specifikt for at forhindre overførsel af farligt affald fra udviklede lande til mindre udviklede lande (LDC’er). Konventionen har også til formål at minimere mængden og giftigheden af det affald, der produceres, at sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering heraf samt at bistå de mindst udviklede lande med at opbygge kapacitet til forsvarlig håndtering af farligt affald.

Hvad står BIS for i bankvæsenet?

Bank for International Settlements (BIS) er en international finansiel institution, der fremmer global monetær og finansiel stabilitet og fungerer som en bank for centralbankerne. BIS blev oprettet i 1930 for at lette de internationale gældsafdrag i kølvandet på Første Verdenskrig. Den har hovedkvarter i Basel, Schweiz, og har 62 medlemsbanker, der repræsenterer lande fra hele verden.

Hvad er BIS USA?

BIS USA er U.S. Handelsministeriets Bureau of Industry and Security. BIS’ mission er at fremme U.S. nationale sikkerhed, udenrigspolitik og økonomiske mål ved at fremme U.S.A.’s konkurrenceevne.S. industrielt grundlag og sikre dets vitalitet og innovationskapacitet.

BIS gennemfører eksportkontrol- og traktatoverensstemmelsesprogrammer, der skal sikre, at eksport ikke bidrager til spredning af masseødelæggelsesvåben eller støtter terrorister. Bureauet administrerer også handelsministeriets anti-boykotbestemmelser, som forbyder U.S. virksomheder fra at deltage i udenlandske boykotts, som U.S. ikke sanktionerer. Desuden giver BIS tilladelse til eksport af kommercielle produkter og produkter med dobbelt anvendelse, der har potentielle militære anvendelser.

BIS fremmer også konkurrenceevnen i U.S. industrielt grundlag ved at arbejde for at fjerne unødvendige handelshindringer og ved at fremme vedtagelsen af internationale standarder, der letter den globale handel. Bureauet yder bistand til industriel sikkerhed for at hjælpe U.S. virksomheder beskytter deres følsomme teknologi mod uautoriseret afsløring. BIS arbejder også på at forhindre omdirigering af strategisk vigtig teknologi og materialer fra USA til lande, der kontrolleres af eller støtter terrorister.

Er BIS-standarder obligatoriske?

BIS-standarder er ikke obligatoriske i den forstand, at virksomhederne ikke er forpligtet ved lov til at overholde dem. Mange virksomheder vælger dog frivilligt at overholde BIS-standarderne for at forbedre deres chancer for at gøre forretninger i Indien. BIS-standarder ses ofte som et kvalitetsmærke og kan give virksomheder en konkurrencefordel.

Skriv en kommentar