Bison

Bison er store, ligefodede hovdyr i slægten Bos. Han amerikansk bison (B. bison) og europæisk bison (B. bonasus) vejer mellem 700 og 1.000 kg, og hunnerne vejer mellem 400 og 550 kg. Bison er nomadiske græsædere og rejser i flokke. Den typiske flok består af 10 til 40 dyr, men der er observeret flokke på over 100 bisoner. Bisoner er i stand til at løbe med hastigheder på op til 56 km/t (35 mph).

Bison er planteædere, og deres kost består primært af græs. De spiser også blade, kviste og anden vegetation. Bison vil lejlighedsvis spise kød, hvis det er tilgængeligt, men de er ikke rovdyr.

Bisoner er sociale dyr og lever i flokke. Besætningerne består generelt af beslægtede hunner og deres afkom, men nogle besætninger omfatter også voksne, der ikke er beslægtede. Bisonhanner er generelt solitære, men kan danne små grupper med andre hanner.

Bisoner er generelt rolige dyr, men de kan være aggressive, hvis de føler sig truet. Bisoner er kendt for at angribe mennesker og andre dyr, hvis de føler sig truet eller bliver forskrækket.

Bisoner er meget stærke dyr, og deres størrelse og styrke gør dem farlige. Bisoner er kendt for at dræbe mennesker og andre dyr med deres horn og hove.

Hvor mange rigtige bisoner der er tilbage?

Det er vanskeligt at anslå det nøjagtige antal bisoner, der er tilbage i verden, fordi bestanden hele tiden ændrer sig. Det seneste skøn viser dog, at der lever ca. 20.000 vilde bisoner i Nordamerika.

Hvorfor uddøde bisonen?

Bisonerne uddøde af forskellige årsager, bl.a. overjagt, tab af levesteder og sygdom.

Kan en bison parre sig med en ko??

Nej, en bison kan ikke parre sig med en ko. De er to forskellige arter og kan ikke producere levedygtigt afkom.

Findes bisoner stadigvæk?

Ja, bisoner findes stadig. De er det største landdyr i Nordamerika og kan veje op til 2.000 pund.

Skriv en kommentar