Blastula

En blastula er en hul kugle af celler, typisk med et enkelt cellelag, der omgiver et centralt hulrum. Blastula-stadiet er et vigtigt stadium i embryonaludviklingen, der går forud for gastrulation. Under gastrulation forvandles blastulaen til en gastrula med tre kimlag: ektoderm, mesoderm og endoderm.

Hvad er strukturen af blastula?

Blastulaen er en hul cellekugle med et enkelt cellelag udenpå og et væskefyldt indre. Cellerne er anbragt i en række koncentriske cirkler med de ældste celler i midten og de yngste celler i kanten. Der er en lille åbning i toppen af kuglen, kaldet blastoporen, hvorigennem cellerne kan komme ind eller ud.

Hvilket stadium er blastula?

Blastula er det stadium af et embryon, der dannes efter spaltning, når der er en hul cellekugle kaldet blastocysten.

Hvor mange celler er der i en blastula?

En blastula er en hul kugle af celler med et væskefyldt hulrum i midten. Antallet af celler i en blastula kan variere afhængigt af arten, men er typisk omkring 100-200 celler.

Hvad er blastula og gastrula?

Blastula er et stadium i den embryonale udvikling, der følger efter spaltning og går forud for gastrulation. Spaltning er en hurtig række celledelinger, der resulterer i dannelsen af en hul kugle af celler, kaldet en blastula. Blastulaen gennemgår en proces med omlægning og differentiering kaldet gastrulation, hvor blastulaen forvandles til et embryo i tre lag, kendt som en gastrula.

Skriv en kommentar