Blok

En blok er en enhed af data, der typisk lagres sammen og bruges som en enkelt enhed. En blok indeholder typisk en header, der indeholder oplysninger om blokken, f.eks. et tidsstempel, og en payload, der indeholder de faktiske data, der gemmes. Blokke kædes ofte sammen for at danne en blockchain, som er en distribueret database, der bruges til at gemme data på en decentraliseret måde.

Hvad er brugen af blok?

En blok er en kodeblok, der bruges til at gruppere et eller flere udsagn sammen.Blokke kan bruges til at styre flowet i et program, til at skabe nye datatyper eller til at definere funktioner og underrutiner.

Hvad er et eksempel på blok?

En blok er et rektangulært objekt, der bruges i byggeriet. Den er typisk lavet af beton, men kan også være lavet af træ, sten eller andre materialer.

Hvad er en blok på en gade?

En blok på en gade er en del af gaden mellem to kryds. En blok er typisk en måleenhed til planlægnings- og konstruktionsformål. I mange byer svarer en gadeblok til en byblok.

Er blok en firkant?

Nej, en blok er ikke en firkant. Et kvadrat er en todimensionel figur med fire lige store sider og fire lige store vinkler. En blok er en tredimensionel figur med seks flader (top, bund, forside, bagside, venstre og højre).

Skriv en kommentar