Båndbredde

Båndbredde er forskellen mellem de øverste og nederste frekvenser i et givet frekvensbånd. Den måles typisk i hertz (Hz) og kan også henvise til den mængde data, der kan overføres inden for en given tidsperiode (normalt målt i bits pr. sekund).

Udtrykket “båndbredde” bruges ofte til at beskrive et netværks eller telekommunikationssystems kapacitet til at overføre data. F.eks. har en hurtig bredbåndsforbindelse typisk en højere båndbredde end en langsom opkaldsforbindelse.

Hvad er båndbredden for WIFI?

Båndbredden for WIFI er typisk omkring 2.4 GHz.

Hvad bruges båndbredde til?

Båndbredde er den mængde data, der kan overføres fra et punkt til et andet på et givet tidsrum. Det bruges ofte til at beskrive kapaciteten af en kommunikationsforbindelse, f.eks. et computernetværk eller en telefonlinje.

Hvad er et andet ord for båndbredde??

Der findes ikke et enkelt ord, der har nøjagtig samme betydning som “båndbredde”, men der er flere ord, der kommer tæt på. “Kapacitet” og “gennemstrømning” er begge udtryk for den mængde data, der kan flyttes fra et sted til et andet i et givet tidsrum. “Båndbredde” bruges ofte til at beskrive kapaciteten af en netværksforbindelse, f.eks. den mængde data, der kan downloades fra internettet i et givet tidsrum.

Er båndbredde en hastighed?

Nej, båndbredde er ikke en hastighed. Båndbredde er et mål for kapaciteten af en given forbindelse, typisk udtrykt i bit pr. sekund (bps). Hastighed er derimod et mål for, hvor hurtigt data kan overføres via en given forbindelse, typisk udtrykt i megabit pr. sekund (Mbps).

Skriv en kommentar