Borgerkultur

Borgerkulturen er en politisk kultur, der understreger vigtigheden af borgernes deltagelse i den politiske proces og behovet for, at den enkelte borger er politisk aktiv for at opretholde et sundt demokrati. Denne kultur lægger også vægt på, at borgerne skal være informeret om den politiske proces og have en klar forståelse af de spørgsmål, der påvirker deres liv. Borgerkulturen er kendetegnet ved en stærk følelse af borgerpligt og et engagement i det offentlige gode. Denne kultur værdsætter også gennemsigtighed og ansvarlighed i regeringen og opfordrer borgerne til at holde deres valgte embedsmænd ansvarlige for deres handlinger.

Hvem udgav borgerkulturen?

The Civic Culture blev oprindeligt udgivet i 1963 af Gabriel Almond og Sidney Verba. Bogen var baseret på en undersøgelse af den politiske kultur i fem nationer: USA, Storbritannien, Tyskland, Italien og Mexico.

Hvad er elementerne i borgerkulturen??

Elementerne i borgerkulturen omfatter:

-Bevidsthed om og viden om demokratiets principper og om, hvordan demokratiet fungerer

-Et engagement i demokratiske værdier og idealer

-En villighed til at deltage i den demokratiske proces

-villighed til at indgå kompromiser og samarbejde til fælles bedste

-En følelse af borgerligt ansvar og borgerpligt

Hvad er de 3 typer af politisk kultur??

Der findes tre typer af politisk kultur: autoritær, pluralistisk og solidarisk.

Autoritære politiske kulturer er de kulturer, hvor regeringen er den primære kilde til politisk autoritet. Regeringen er normalt et enkelt parti eller en gruppe af tæt forbundne partier, og den kontrollerer de fleste aspekter af samfundet. Politisk uenighed tolereres ikke, og regeringen bruger typisk magt eller trussel om magt for at bevare magten.

Pluralistiske politiske kulturer er de kulturer, hvor der er en mangfoldighed af konkurrerende interessegrupper. Disse grupper kan konkurrere om indflydelse inden for regeringen, men de søger ikke at vælte regeringen eller erstatte den med en anden.

Solidariske politiske kulturer er de kulturer, hvor der er en følelse af et fælles mål og en fælles skæbne blandt befolkningen. Regeringen ses som et middel til at nå kollektive mål, og politisk uenighed tolereres ikke.

Hvad er deltagerkultur??

Deltagerkultur er et begreb, der bruges til at beskrive en kultur, hvor folk er aktivt involveret i skabelsen og udbredelsen af deres egen kultur. Dette kan omfatte alt fra at skabe og dele kunst til at deltage i onlinefællesskaber og til at organisere protester eller andre politiske aktioner.

Udtrykket blev først opfundet af Henry Jenkins, professor i kommunikation, journalistik og filmkunst ved University of Southern California, i sin bog Textual Poachers fra 1992: Television Fans and Participatory Culture. I den argumenterer han for, at fremkomsten af medie-fandom i slutningen af det 20. århundrede skyldtes den stigende tilgængelighed af medieteknologi, som gjorde det muligt for fans at være mere aktivt involveret i produktionen og forbruget af deres yndlingsserier og -film.

Jenkins definerer deltagerkultur som “en kultur, hvor medlemmerne tror på, at deres deltagelse kan gøre en forskel, at deres stemmer bliver hørt, og at de kan have indflydelse på kulturens udformning.” Han argumenterer for, at det er denne følelse af handlekraft og empowerment, der gør deltagerkulturen så attraktiv, og at det er dette, der har ført til dens stigende popularitet i de senere år.

Skriv en kommentar