Boulevard

En boulevard er en bred, velholdt vej med en midterrabat, træer og andre elementer, der adskiller den fra andre vejtyper. Den findes typisk i byområder og bruges til afslappet rejse og transport.

Er boulevard en by?

Nej, boulevard er ikke en by. En boulevard er en bred gade, typisk med en delt midterrabat, der løber gennem en by.

Hvad er synonymet for boulevard?

En boulevard er en bred, trafikeret vej, som normalt har en midterrabat eller anden landskabsbeplantning i midten.

Hvad er et eksempel på en boulevard??

En boulevard er en bred, ofte træbevokset allé med en midterrabat i midten. Det er en type byvej, som normalt findes i byområder. En boulevard har typisk fire kørebaner (to i hver retning) med et bredt fortov på hver side.

Hvad gør en gade til en boulevard?

Ordet boulevard er afledt af det nederlandske ord bolwerk, der betyder befæstning. I begyndelsen af 1600-tallet skabte hollænderne i Amsterdam en type bred, træbeklædt allé, der blev kaldt en bolwerkstraat. Denne gade blev designet for at give en klar sigtelinje fra byens mure til fjenden, og den fungerede også som en promenade for byens indbyggere.

Med tiden kom ordet bolwerkstraat til at blive brugt om enhver bred, træbevokset allé, uanset dens formål. I det 18. århundrede blev boulevards populære i Paris, og ordet kom også til at blive brugt på engelsk.

Der er ikke noget bestemt kendetegn, der gør en gade til en boulevard. Boulevards er dog typisk bredere end andre gader, og de er ofte omkranset af træer.

Skriv en kommentar