Boykot

En boykot er en organiseret indsats for at afholde sig fra støtte til eller reducere forbruget af et produkt eller en tjenesteydelse. Målet med en boykot er typisk at lægge pres på den pågældende enhed for at fremtvinge ændringer i dens politik eller praksis.

Boykot er typisk organiseret af grupper af mennesker, der har et fælles mål eller et fælles anliggende. De kan være organiseret af enkeltpersoner, virksomheder eller interessegrupper. I nogle tilfælde kan en boykot opfordres af et regeringsorgan eller en embedsmand.

Udtrykket “boykot” blev første gang brugt i det 19. århundrede med henvisning til den irske landagent Charles Cunningham Boycott. Boycott blev hyret af en fraværende udlejer til at opkræve husleje fra lejerne på hans ejendom i County Mayo, Irland. Da lejerne nægtede at betale, nægtede Boycott at opkræve pengene. Resultatet var en fuldstændig økonomisk isolation af forpagterne, som ikke kunne sælge deres afgrøder eller husdyr.

Udtrykket “boykot” er siden blevet brugt til at referere til en række andre økonomiske og politiske protester. Nogle bemærkelsesværdige eksempler er Montgomery-busboykotten (1955-1956), hvor afroamerikanske indbyggere i Montgomery, Alabama, nægtede at køre i bybusser for at protestere mod segregerede siddepladser; Den Arabiske Ligas boykot af Israel (fra 1966 til i dag), hvor medlemslandene er enige om at afstå fra økonomiske forbindelser med Israel; og boykotten af de olympiske sommerlege i 1980, hvor flere nationer afviste at deltage i legene i protest mod Sovjetunionens invasion af Afghanistan.

Hvad betyder boykot for dummies?

Definitionen af boykot ifølge Merriam-Webster Dictionary er “at engagere sig i en samordnet afvisning af at købe, bruge eller handle med som et udtryk for protest eller uvilje”.” Når en gruppe mennesker boykotter noget, er de med andre ord enige om ikke at bruge det eller købe det for at vise deres misbilligelse.

Lad os f.eks. sige, at der åbner en ny virksomhed, som er kendt for at bruge børnearbejde. Som reaktion på dette kan en gruppe mennesker boykotte virksomheden ved at nægte at købe deres produkter. Dette ville forhåbentlig sende et budskab til virksomheden om, at deres praksis ikke er acceptabel, og måske tilskynde dem til at ændre deres praksis.

Betyder boykot afvisning?

Nej, boykot betyder ikke at afvise. En boykot er en bevidst afståelse fra at bruge, købe eller handle med en person, en organisation eller et land som udtryk for protest, normalt af politiske årsager.

Er boykot en protest??

Ja, boykot kan ses som en form for protest. En boykot er typisk en handling, hvor man afholder sig fra at støtte en person, en organisation eller et land som en måde at udtrykke sin misbilligelse på. Folk kan f.eks. boykotte en virksomhed, der opfattes som uetisk, eller de kan boykotte et land, der har et undertrykkende regime. Ved at tilbageholde deres støtte håber boykotterne at lægge pres på boykottens målgruppe for at få den til at ændre sin adfærd.

Hvad er en boykot i historien?

En boykot er en protest, hvor forbrugerne nægter at købe et produkt eller en tjenesteydelse som en måde at udtrykke deres utilfredshed med den virksomhed eller organisation, der leverer det. Målet med en boykot er at tvinge virksomheden til at ændre sin politik eller praksis for at undgå at miste kunder.

Ordet “boykot” blev første gang brugt i 1880, da en irsk landagent ved navn Charles Cunningham Boycott blev angrebet af en gruppe forpagtere, der nægtede at arbejde for ham eller gøre forretninger med ham. Bønderne protesterede mod de høje huslejer og dårlige arbejdsforhold, som Boycott pålagde dem. Protesten var så vellykket, at ordet “boykot” snart kom ind i det engelske sprog som betegnelse for enhver form for protest, hvor folk nægter at købe eller bruge et produkt eller en tjenesteydelse.

Der har været mange berømte boykotter gennem historien, bl.a. Montgomery-busboykotten i 1955-1956, hvor afroamerikanske indbyggere i Montgomery, Alabama, nægtede at køre med byens busser for at protestere mod segregation, og boykotten af Nestle-produkter i 1970’erne, som blev organiseret for at protestere mod virksomhedens markedsføring af modermælkserstatning i udviklingslande.

Skriv en kommentar