Buckling

Buckling er en type svigt, der er karakteriseret ved en pludselig, lokal deformation af et element under belastning. Denne deformation tager typisk form af en bule eller et knæk i leddet og kan føre til, at leddet falder helt sammen. Bukling skyldes normalt en kombination af trykspænding og bøjningsmoment, der virker på elementet. Det punkt, hvor der opstår knæk, er kendt som “knækbelastning” eller “kritisk belastning”.

Hvad er forskellen mellem buk og bøjning?

Bukling og bøjning er begge typer deformationer, der kan forekomme i genstande, der udsættes for kraft. Buckling er en svigtform, der er karakteriseret ved et pludseligt sammenbrud eller svigt af en konstruktion som følge af en påført belastning, der er større end materialets flydespænding. Bøjning er en deformation, der opstår, når en påført kraft får en genstand til at deformere sig på en uensartet måde, typisk i en bueform.

Hvorfor sker der en bukling?

Buckling er en type svigt, der kan forekomme i enhver lang, slank konstruktion, der udsættes for aksial kompression. Når en konstruktion bøjer, betyder det, at den er blevet udsat for en kraft, der er større end dens evne til at modstå. Dette kan få strukturen til at kollapse eller deformere sig.

Der er en række årsager til, at der kan opstå bukling. En almindelig årsag er aksial kompression, som ikke er jævnt fordelt over strukturens længde. Dette kan medføre, at konstruktionen bøjer eller vrider sig, hvilket kan føre til bukling. Andre årsager til bukling omfatter temperaturændringer og ujævne belastninger.

Hvad er bukling af bjælke?

Bøjning af bjælker er en fejlslagningsform for bjælker under trykbelastning. Det er kendetegnet ved pludseligt sammenbrud af bjælker under belastning. Bøjning af en bjælke skyldes ustabilitet i bjælken under belastning. Denne ustabilitet kan skyldes mange faktorer, f.eks. ufuldkommenhed i bjælken, ujævn fordeling af belastningen på bjælken osv.

Hvad er bukling i konstruktioner?

Buckling er en svigtform for lange, slanke konstruktionsdele, der er udsat for aksiale trykkræfter. Når en søjle er udsat for kompressionskræfter, vil den til sidst bryde sammen, når trykspændingerne overstiger søjlens flydespænding. Men før søjlen når sin flydespænding, vil den begynde at bøje sig. Det betyder, at søjlen begynder at deformere sig sidelæns og ikke længere kan bære de aksiale belastninger. Buckling er derfor en form for ustabilitet og skyldes normalt ufuldkommenheder i søjlen (f.eks. en lille bøjning).

Skriv en kommentar