Buddhisme

Buddhismen er en religion og filosofi, der blev grundlagt i Indien af Siddhartha Gautama i det 6. og 5. århundrede fvt. Ordet “Buddha” betyder “den opvågnede” eller “den oplyste”.

Buddhismen er baseret på de fire ædle sandheder: at lidelse eksisterer; at lidelse har en årsag; at der er en ende på lidelse; og at der er en vej, der fører til lidelsens ophør.

Buddhismens vigtigste kendetegn er: de tre juveler (Buddha, Dharmaen og Sanghaen), de fire ædle sandheder, den ædle ottefoldige vej, de fem forskrifter og midtervejen.

Buddhismen er en religion, der er tolerant over for andre religioner. Buddhisterne missionerer ikke, og de er generelt tolerante over for andre trossystemer.

Buddhismen har ingen centraliseret autoritet, og der findes ingen enkelt, endelig tekst.

Hvad buddhister tror om Gud?

Buddhister tror ikke på en personlig gud eller en evig sjæl. Men de tror på en højeste Buddha eller et oplyst væsen, som er fuldkommen i visdom og medfølelse. Buddhister tror også på reinkarnation, eller sjælens genfødsel i en anden krop.

Hvad er Buddhas 5 trosretninger??

Der findes ikke et enkelt svar på dette spørgsmål, da Buddhas tro varierede alt efter den enkelte tradition eller skole inden for buddhismen. Nogle af de mest almindeligt citerede trosretninger fra Buddha omfatter dog følgende:

1. Buddha troede på eksistensen af karma, eller loven om årsag og virkning. Han lærte, at vores handlinger har konsekvenser, både i dette liv og i fremtidige liv.

2. Buddha troede på genfødsel, eller tanken om, at vi genfødes i nye liv efter vores død. Denne cyklus af fødsel, død og genfødsel er kendt som samsara.

3. Buddha mente, at lidelse er forårsaget af vores tilknytning til ting, der er ubestemte. Han lærte, at den eneste måde at gøre en ende på lidelse på er at give slip på vores tilknytninger.

4. Buddha troede på de fire ædle sandheder, som fastslår, at lidelse er en del af livet, at den har en årsag, at den kan bringes til ophør, og at der findes en vej til befrielse fra lidelse.

5. Buddha troede på den ottefoldige vej, som er en vej for etisk og mental udvikling, der fører til afslutning af lidelse.

Hvad er de 7 buddhistiske regler??

1. De tre universelle sandheder

Der er tre universelle sandheder, som alle buddhister tror på:

-Alle ting er ubestemte

-Alle ting er indbyrdes forbundet

-Alle ting indeholder lidelse

2. De fire ædle sandheder

Der er fire ædle sandheder, som alle buddhister tror på:

-Lidelse eksisterer

-Lidelse har en årsag

-Lidelse kan bringes til ophør

-Der findes en vej til lidelsens ophør

3. Den Ædle Ottefoldige Vej

Den ædle ottefoldige vej er den vej, som buddhisterne mener fører til afslutningen af lidelse. Vejen er inddelt i otte afsnit:

-Rigtig forståelse

-Den rette tanke

-Retfærdig tale

-Rigtig handling

-Det rette levebrød

-Retfærdig indsats

-Rigtig mindfulness

-Rigtig koncentration

4. De fem forskrifter

De fem forskrifter er retningslinjer for buddhistiske lægfolk, som de skal leve efter. Forskrifterne er:

-Du må ikke dræbe

-Du må ikke stjæle

-Undlad at begå seksuel ukorrekt adfærd

-Du må ikke lyve

-Du må ikke tage stoffer eller alkohol

Hvad er forbudt i buddhismen?

Der er mange ting, der er forbudt i buddhismen, men det vigtigste at huske er, at Buddha lærte, at roden til al lidelse er tilknytning. Derfor er buddhismens hovedmål at give slip på tilknytninger og opnå frigørelse fra lidelse.

Nogle af de ting, der er forbudt i buddhismen, omfatter: drab, tyveri, løgn, seksuel ukorrekt adfærd, indtagelse af stoffer eller alkohol og at skade andre. Det er alle ting, der kan forårsage lidelse, og derfor skal de undgås.

Derudover er der mange andre ting, der frarådes i buddhismen, såsom at spise kød, bære dyrt tøj og leve i luksuriøse omgivelser. Disse ting er ikke nødvendigvis dårlige i sig selv, men de kan føre til tilknytning og begær, som er roden til lidelse.

Skriv en kommentar