Bureau

Et bureau er et møbel med skuffer, der typisk er placeret i et soveværelse, en stue eller et kontor til opbevaring og organisering af forskellige genstande. Bureau er afledt af det franske ord for skrivebord, som selv er afledt af det latinske ord for bord.

Sådan bruges Bureau i en sætning?

Bureauet er ansvarligt for udstedelse af pas.

I denne sætning bruges ordet “bureau” som et substantiv, der betyder “et ministerium eller agentur med ansvar for en bestemt aktivitet”.”

Hvad er Bureau eksempel?

Et bureau er en type statsligt organ eller afdeling. Bureauer er ofte ansvarlige for specifikke opgaver, f.eks. opkrævning af skatter, håndhævelse af love eller forvaltning af offentlige arealer. Nogle bureauer er også ansvarlige for udstedelse af licenser eller tilladelser, f.eks. kørekort eller jagttilladelser.

Hvordan staver man Bureau som i skrivebord?

Den korrekte stavemåde for ordet “bureau” i denne sammenhæng er “b-u-r-e-a-u.”

Hvad betyder bureau i regeringen?

Ordet bureau er afledt af det franske ord for skrivebord eller kontor, og det kan henvise til enten et bestemt statsligt organ eller en bestemt afdeling eller til det fysiske sted, hvor dette organ eller denne afdeling har sit hovedkvarter. I USA’s forbundsregering er der snesevis af agenturer og afdelinger, der kan betegnes som bureauer, herunder Federal Bureau of Investigation (FBI), Bureau of Land Management (BLM) og Bureau of Labor Statistics (BLS).

Skriv en kommentar