Byråd

Et byråd er det lovgivende organ, der styrer en by eller kommune. Byrådet består typisk af en lille gruppe af valgte embedsmænd, der repræsenterer byens eller kommunens indbyggere. Byrådet er ansvarligt for at vedtage love og forordninger, fastlægge byens budget og godkende byprojekter. Rådet kan også være involveret i beslutninger om byplanlægning og zoneinddeling.

Hvad er den vigtigste funktion for et byråd?

Et byråds vigtigste funktion er at repræsentere de mennesker, der bor i byen. Byrådet træffer beslutninger om byens love, budget og politikker. Byrådet arbejder også sammen med byens regering for at sikre, at byen kører gnidningsløst.

Hvad var et andet udtryk for City Council?

Den anden betegnelse for byrådet er rådmandsrådet.

Hvor mange byrådsmedlemmer i NYc?

Der er i alt 51 byrådsmedlemmer i NYC.

Hvem er leder af byrådet?

Byrådet ledes typisk af en borgmester. I nogle tilfælde kan byrådet blive ledet af en bychef.

Skriv en kommentar