Cadence

En kadence er en rytmisk eller melodisk afslutning på en frase eller et afsnit af musik. En kadence består typisk af to akkorder, der skaber en følelse af opløsning eller en afslutning. Kadencer kan være enten perfekte eller ufuldstændige, og de kan forekomme i slutningen af en frase, en sætning eller et musikalsk afsnit.

Hvad er kadence i sprog?

Kadence er et sprogs rytme, der bestemmes af placeringen af betonede og ubetonede stavelser. På engelsk bestemmes kadence ofte af placeringen af stærke verber i en sætning. For eksempel har sætningen “Jeg spiser frokost” et stærkt verbum (“spiser”) i midten, hvilket giver den en vis rytme.

Som er et synonym til cadence?

Ordet “kadence” kan betyde mange forskellige ting, så det er svært at vælge et enkelt synonym. Nogle mulige synonymer for “kadence” kunne være: rytme, meter, tempo, takt, slag eller melodi.

Hvad er de 4 typer af kadence?

De fire typer af kadence er:

1. Halv kadence

2. Perfekt Cadence

3. Ufuldstændig kadence

4. Plagal kadence

Hvad er et eksempel på kadence?

En kadence er en melodisk eller harmonisk konfiguration, der afslutter en frase eller et musikstykke. Kadencer beskrives ofte som “stærke” eller “svage”, afhængigt af deres musikalske virkning.

Den mest almindelige type kadence er den perfekte autentiske kadence, som består af en dominant akkord (normalt en V7) efterfulgt af en tonika akkord (normalt et I). Denne kadence har en meget stærk musikalsk effekt og bruges ofte til at afslutte et musikstykke.

Andre almindelige typer af kadencer omfatter den ufuldstændige autentiske kadence (som består af en V-akkord efterfulgt af en I-akkord), den plagale kadence (som består af en IV-akkord efterfulgt af en I-akkord) og den halve kadence (som består af en V-akkord efterfulgt af en hvilken som helst anden akkord end en I).

Skriv en kommentar