Cantiga

En cantiga er en type lyrisk digt, der var populær i middelalderens Spanien. Den er kendetegnet ved sit religiøse eller andagtsfulde emne og har ofte en omkvæd eller et kor. Cantigas blev typisk sunget til musik og blev ofte skrevet på det galicisk-portugisiske sprog.

Hvilken form har sangene i Cantigas i?

Cantigas de Santa Maria er sange skrevet på galicisk-portugisisk, som var det fælles sprog på den iberiske halvø i middelalderen. Teksterne i Cantigas er ofte af religiøs karakter, og de blev sandsynligvis skrevet for at blive sunget af pilgrimme på vej til den helligdom, som den hellige. Jakob i Santiago de Compostela. Den musikalske stil i cantigas er meget udsmykket, og sangene er ofte i en kompleks taktart.

Hvem skrev Cantigas-sangene?

Cantigas de Santa Maria, eller Mariakanonerne, er en samling af 420 middelalderlige galicisk-portugisiske sange dedikeret til Jomfru Maria. De blev skrevet i det 13. århundrede, sandsynligvis under Alfonso X af Kastiliens regering (1221-1284). Cantigas er en af de vigtigste kilder til information om middelalderlig iberisk musik og poesi.

Identiteten af Cantigas’ forfatter er et omdiskuteret spørgsmål. Nogle forskere mener, at Alfonso X selv var forfatteren, mens andre mener, at Cantigas var et værk af en hofpoet eller en gruppe af digtere. Der findes ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, og vi vil sandsynligvis aldrig få vished for, hvem der har skrevet Cantigas.

Hvem skrev Cantigas de Santa Maria-sangen?

Cantigas de Santa Maria, også kendt som Cantigas de Amigo, er en samling af middelalderlige galicisk-portugisiske sange. Sangsamlingen tilskrives Alfonso X, også kendt som Alfonso den Vise, som var konge af Castilla y León fra 1252-1284. Cantigas de Santa Maria er et af de vigtigste værker i den galicisk-portugisiske litteratur, og de er bemærkelsesværdige for at være nogle af de første sange, der blev skrevet ned på dette sprog.

Hvor mange cantigas er der??

Der findes over 400 Cantigas de Santa Maria, som er en stor samling af middelalderlig galicisk-portugisisk lyrik fra Galicien og Portugal.

Skriv en kommentar