Caprice

En caprice er en pludselig, uforudsigelig ændring i adfærd eller handling, ofte uden nogen åbenlys grund. Det kan være en lunefuld eller excentrisk beslutning, og det ses ofte som impulsivitet eller uforudsigelighed. I nogle tilfælde kan en lunefuldhed være en handling af trods eller oprør mod autoriteter.

Hvad er synonymet for caprice?

Et synonym for lunefuldhed er lune. En lune er en pludselig, uforudsigelig ændring, ofte uden åbenlys eller logisk grund. Det kan også henvise til et pludseligt ønske eller en impuls, ofte uden planlægning eller forudseenhed.

Hvordan vil jeg bruge Caprice i en sætning?

Jeg ville bruge Caprice i en sætning som denne:

Jeg føler mig lunefuld i dag.

Hvad betyder lunefuld eller lunefuld??

Ordet “caprice” kan betyde forskellige ting afhængigt af den sammenhæng, hvori det bruges. Generelt set henviser det til en uforudsigelig eller uberegnelig handling eller begivenhed. Det kan også bruges til at beskrive en person, der er tilbøjelig til pludselige ændringer i humør eller adfærd.

Hvilket sprog er ordet caprice?

Ordet caprice er et fransk ord. Det kommer af det latinske ord “capricornus”, som betyder “ged”.

Skriv en kommentar