Captcha

En CAPTCHA, eller “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, er en type udfordringssvarstest, der bruges til at sikre, at svaret er genereret af et menneske og ikke af en computer. CAPTCHA’er bruges ofte til at beskytte websteder mod spam og misbrug.

En CAPTCHA består typisk af et forvrænget billede af en tekst, som et menneske kan læse, men en computer ikke kan. For at løse CAPTCHA’en skal brugeren skrive bogstaverne eller tallene på billedet ind i et felt på webstedet. Dette forhindrer automatiserede programmer i at spamme eller misbruge webstedet.

CAPTCHA’er kan være svære for mennesker at læse, så de kan blive bedt om at indtaste en række tal eller bogstaver, der vises i et forvrænget billede. Nogle CAPTCHA’er indeholder også en tidsbegrænsning for at gøre det endnu sværere for robotter at løse den.

Der findes flere forskellige typer CAPTCHA’er, herunder tekstbaserede CAPTCHA’er, billedbaserede CAPTCHA’er og lyd-CAPTCHA’er. Tekstbaserede CAPTCHA’er er de mest almindelige, og de består typisk af et forvrænget ord eller en forvrænget sætning, som brugeren skal skrive i et felt for at bevise, at han/hun er et menneske. Billedbaserede CAPTCHA’er bruger billeder i stedet for tekst, og brugeren skal identificere et mønster eller et objekt i billedet for at bevise, at han/hun er et menneske. Lyd-CAPTCHA’er bruger en lydoptagelse af et ord eller

Hvordan indtaster jeg korrekt CAPTCHA?

Der findes ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da det CAPTCHA-system (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), der anvendes af et givet websted, kan være forskelligt fra andre. Nogle tips til, hvordan du indtaster en CAPTCHA korrekt, kan dog omfatte:

– Kontrol af CAPTCHA’en for eventuelle instruktioner om, hvordan man indtaster den (e.g. nogle CAPTCHA’er kan kræve, at alle bogstaver skal indtastes med små bogstaver)

– Vær meget opmærksom på bogstaverne i CAPTCHA’en, da de kan være forvrænget eller sløret på en eller anden måde

– Prøv forskellige kombinationer af tegn, hvis det første forsøg mislykkes

– Opdatering af CAPTCHA’en, hvis den er uklar eller svær at læse

Hvad er CAPTCHA-kode i mobil?

En CAPTCHA-kode er et tilfældigt genereret sæt tegn, der bruges til at verificere, at en bruger er et menneske. CAPTCHA-koder bruges typisk til at forhindre automatiserede robotter i at indsende formularer eller få adgang til visse områder af et websted.

Hvad er CAPTCHA eksempel: Hvad er CAPTCHA eksempel?

En CAPTCHA er en type udfordring-svar-test, der bruges til at sikre, at brugeren er et menneske. CAPTCHA står for “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (fuldstændig automatiseret offentlig Turing-test til at adskille computere og mennesker). CAPTCHA’er bruges til at beskytte websteder mod spam og misbrug fra robotter.

En CAPTCHA kan have form af et simpelt spørgsmål, f.eks. “Hvad er hovedstaden i USA?”, eller en mere kompleks billedbaseret udfordring. I sidstnævnte tilfælde præsenteres brugeren for et forvrænget billede af en tekst og bliver bedt om at skrive teksten ind i en formular. Teksten er normalt forvrænget på en sådan måde, at den er svær at læse for robotter, men relativt let for mennesker.

CAPTCHA-eksempler omfatter følgende:

-Spørger brugeren om at identificere billeder, der svarer til et bestemt kriterium (e.g. billeder af hunde)

-Beder brugeren om at indtaste en række bogstaver eller tal, der vises i et forvrænget billede

-At bede brugeren om at løse et simpelt matematisk problem

Hvorfor er der brug for CAPTCHA?

CAPTCHA er en sikkerhedsforanstaltning, der er implementeret på mange websteder for at sikre, at kun mennesker kan få adgang til og bruge webstedet. CAPTCHA står for “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (en fuldstændig automatiseret offentlig Turing-test til at adskille computere og mennesker).” Denne test er normalt i form af et forvrænget billede, som et menneske let kan tyde, men som en computer ikke kan tyde. Dette forhindrer automatiserede programmer i at få adgang til og bruge webstedet. CAPTCHA bruges ofte til at beskytte online-formularer mod indsendelse af spam.

Skriv en kommentar