Care

Care er en følelse, der er karakteriseret ved en stærk følelse af bekymring og beskyttende adfærd over for nogen eller noget. Det er ofte ledsaget af et ønske om at pleje og støtte den, der er genstand for omsorg.

Hvad er den anden form af CARE?

Den anden form for CARE er kendt som Community Acquired Resistance to Empiric Therapy (CARE). Denne form for CARE er et klinisk beslutningsstøtteværktøj, der hjælper klinikere med at vælge den mest hensigtsmæssige empiriske antibiotikabehandling til patienter med infektioner erhvervet i samfundet.

Hvad betyder det at bekymre sig om nogen?

At passe på nogen betyder at vise dem omsorg og gøre noget for at hjælpe med at forbedre deres velbefindende. Det kan dreje sig om at yde praktisk hjælp, følelsesmæssig støtte eller begge dele. Når vi bekymrer os om nogen, sætter vi deres behov over vores egne og gør en indsats for at forbedre deres liv.

Er CARE et navneord eller et verbum??

CARE kan bruges både som navneord og udsagnsord. Når det bruges som substantiv, henviser det til den handling at yde beskyttelse, støtte og hjælp. Når det bruges som verbum, betyder det at være bekymret eller bekymret for noget.

Hvorfor er omsorg så vigtig??

Forsigtighed er vigtig af mange grunde. Det kan vise nogen, at du elsker og værdsætter dem, det kan få dem til at føle sig mere trygge og afslappede, og det kan forbedre deres generelle helbred.

Skriv en kommentar