Cash Flow

“Cash flow” henviser til bevægelsen af penge ind og ud af en virksomhed. Det er det nettobeløb af kontanter, der genereres eller bruges i en given periode. Cash flow er en afgørende indikator for en virksomheds finansielle sundhed, da det viser, om virksomheden genererer nok penge til at dække sine udgifter.

Der er to typer af pengestrømme: driftslikviditet og investeringslikviditet. Driftskassestrømmen er de penge, der genereres eller bruges i en virksomheds daglige drift. Investeringscashflow er de penge, der genereres eller bruges i en virksomheds investeringer, f.eks. i nyt udstyr eller nye ejendomme.

Pengestrømmen kan være positiv eller negativ. Positivt cashflow betyder, at en virksomhed har flere penge, der kommer ind, end der går ud. Negativ pengestrøm betyder, at en virksomhed har flere penge, der går ud, end der kommer ind.

Positivt cashflow er en god ting, da det betyder, at en virksomhed har de penge, den har brug for til at dække sine udgifter. Negativ pengestrøm er en dårlig ting, da det betyder, at en virksomhed måske ikke har penge nok til at dække sine udgifter.

Cashflowet kan påvirkes af en række faktorer, f.eks. en virksomheds indtægter, udgifter, investeringer og finansiering.

Hvad er et andet navn for cash flow??

Udtrykket “cash flow” bruges ofte i flæng med “nettoindtægt”.” Pengestrømmen omfatter dog ikke kun nettoindtægter, men også andre poster som f.eks. afskrivninger og afskrivninger.

Hvad er et godt cash flow?

Der findes ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da definitionen af et “godt” cashflow vil variere afhængigt af de specifikke omstændigheder og mål for den pågældende person eller virksomhed. Generelt er et godt cashflow dog et cashflow, der er tilstrækkeligt til at dække alle udgifter og gæld, mens der stadig er penge tilovers til opsparing eller andre formål.

Hvad er de 3 typer af pengestrømme?

Der findes tre typer pengestrømme: drift, investering og finansiering.

Driftskassestrømme omfatter ind- og udbetalinger fra en virksomheds kerneaktiviteter. Investeringslikviditet omfatter ind- og udbetalinger fra en virksomheds investeringsaktiviteter, f.eks. køb eller salg af ejendomme, udstyr eller investeringer. Finansieringskassestrømme omfatter ind- og udbetalinger fra en virksomheds finansieringsaktiviteter, såsom udstedelse af gæld eller egenkapital eller tilbagebetaling af gæld.

Hvad er hovedformålet med pengestrømmen?

Hovedformålet med cash flow er at sikre, at en virksomhed har tilstrækkelige likvide midler til at opfylde sine finansielle forpligtelser. Dette omfatter lønudbetaling, skattebetaling og gældsbetjening. En virksomheds cash flow kan også bruges til at foretage investeringer og udvide virksomheden.

Skriv en kommentar