Cataphora

Katafora er en talemåde, hvor et senere udtryk i en tekst henviser til et tidligere udtryk. Udtrykket kommer af det græske ord for “at bære nedad”, og det kaldes også nogle gange anaphora. Katafora er det modsatte af anafor, som er en talemåde, hvor et tidligere udtryk i en tekst henviser fremadrettet til et senere udtryk.

Katafora tager normalt form af et pronomen eller et andet ord, der henviser tilbage til et substantiv eller en sætning, der allerede er blevet nævnt. I sætningen “John er højere end Bill, men Bill er tungere” er pronomenet “John” f.eks. et eksempel på katafora, fordi det henviser tilbage til substantivet “Bill.”

Katafora kan også bruges til retorisk effekt, som i sætningen “Alle mennesker er dødelige, men ikke alle mennesker er helte.” I denne sætning er ordet “helte” et eksempel på katafora, fordi det henviser til det generelle udsagn “alle mennesker er dødelige”.”

Katafora kan være et nyttigt redskab for forfattere, fordi det kan være med til at skabe en følelse af sammenhæng i en tekst. Det kan også være med til at skabe en følelse af spænding eller forventning ved at udskyde opløsningen af en tidligere henvisning.

Er kataphorisk et ord?

Nej, kataphorisk er ikke et ord.

Hvad er kataphorisk sætning?

En kataphorisk sætning er en sætning, hvor et ord eller en sætning bruges til at henvise fremadrettet til et andet ord eller en anden sætning i samme sætning eller i en efterfølgende sætning. Det ord eller den sætning, der henvises til, kaldes antecedent. Her er nogle eksempler:

Efter festen gik vi i biografen. (Ordet “vi” er kataphorisk og henviser til festdeltagerne.)

Professoren anbefalede, at alle studerende tager mindst to kurser uden for deres hovedfag. (Ordet “studerende” er kataforisk, idet det henviser til de personer, der følger professorens kursus.)

Hvad er anaphorisk og kataphorisk?

Anaforer er brugen af et ord eller en sætning til at henvise til et tidligere ord eller en tidligere sætning i teksten, typisk med det formål at tydeliggøre eller gentage en idé. For eksempel er pronomenet “han” i sætningen “John er højere end han” et eksempel på anaforer.

Katafora er brugen af et ord eller en sætning til at henvise til et senere ord eller en senere sætning i teksten, typisk med det formål at tydeliggøre eller gentage en idé. For eksempel er pronomenet “ham” i sætningen “Jeg så ham ikke” et eksempel på katafora.

Hvad er katafora i sproget?

Katafora er en talemåde, hvor et ord eller en sætning bruges til at henvise til et efterfølgende ord eller en efterfølgende sætning. For eksempel: “Manden, der ikke børstede tænder, havde dårlig ånde” bruger “der ikke børstede tænder” til at henvise til “manden”.” Katapora er det modsatte af anafor, som er en talemåde, hvor et ord eller en sætning bruges til at henvise til et foregående ord eller en foregående sætning.

Skriv en kommentar