Arbejdsplan

En arbejdsplan er et værktøj, der kan bruges til at styre, spore og overvåge et projekts eller en opgaves forløb. Det er typisk et dokument, der beskriver de skridt, der skal tages for at gennemføre projektet eller opgaven, samt de ressourcer, der er nødvendige. En arbejdsplan kan bruges til at: – Definer omfanget af et … Læs mere

Arbejdsteam

Et arbejdsteam er en gruppe af medarbejdere, der arbejder sammen om et fælles mål eller en række mål. Karakteristika ved arbejdsgrupper omfatter: -En klar og fælles følelse af formål -Et fælles mål eller et sæt af mål -En forpligtelse til at arbejde sammen i et samarbejde -En vilje til at dele oplysninger og idéer -En … Læs mere

Arbejde

Arbejde er en målrettet aktivitet, der udføres for at nå et ønsket mål. Det er typisk kendetegnet ved en række funktioner, herunder indsats, planlægning, udførelse og resultat. Den indsats, der kræves for at fuldføre arbejdet, er typisk proportional med opgavens kompleksitet og det mål, der forfølges. Arbejde kræver også typisk planlægning for at sikre, at … Læs mere

Arbejdsbænk

En arbejdsbænk er et solidt bord eller en bænk, der er beregnet til brug på værkstedet, og som typisk er udstyret med en skruestik og/eller forskellige andre indretninger, f.eks. skuffer eller hylder, til opbevaring af værktøj og materialer. Et arbejdsbord bruges typisk til opgaver som træbearbejdning, metalbearbejdning eller elektronikmontering. Hvad er den bedste DIY-arbejdsbænk? Der … Læs mere

Arbejdsdag

En arbejdsdag er et tidsrum, hvor en person typisk skal arbejde for at tjene til livets ophold. Længden af en arbejdsdag kan variere afhængigt af personens erhverv, men er typisk 8 timer lang. En arbejdsdag begynder typisk kl. 9.00 og slutter kl. 17.00, men kan også begynde kl. 8.00 eller 10.00 og slutte kl. 18.00 … Læs mere

Arbejdskapital

Arbejdskapital er det beløb af en virksomheds penge, der er til rådighed til kortsigtede udgifter og investeringer. Pengene kan bruges til at betale driftsomkostninger som f.eks. husleje, forsyningsselskaber og lønninger. Den kan også bruges til at købe lagerbeholdning eller til at investere i nye projekter. Arbejdskapital er vigtig, fordi den gør det muligt for en … Læs mere

Arbejdsdage

Arbejdsdage er de dage i ugen, hvor folk typisk forventes at arbejde. I de fleste tilfælde betyder det mandag til fredag. Der er dog nogle undtagelser. I nogle kulturer kan lørdag f.eks. betragtes som en arbejdsdag, mens det i andre ikke er det. Det vigtigste kendetegn ved en arbejdsdag er, at det er en dag, … Læs mere

Arbejdsgruppe

En arbejdsgruppe er en midlertidig ad hoc-gruppe, der oprettes for at fokusere på en specifik opgave eller et specifikt projekt. En arbejdsgruppe består normalt af personer, der har en fælles interesse i det pågældende emne, og som har de nødvendige færdigheder til at udføre opgaven. Gruppen mødes typisk regelmæssigt for at drøfte spørgsmålet og koordinere … Læs mere

Arbejdsark

Et arbejdsark er et stykke papir eller et computerdokument, hvorpå der udarbejdes problemer eller registreres oplysninger. Det bruges typisk i skoleregi af elever, der arbejder på en bestemt opgave eller et bestemt projekt. Et arbejdsark har normalt et bestemt format og layout og bruges til at registrere oplysninger eller løse problemer. Den kan have kolonner … Læs mere

Afstemning

Afstemning henviser til den proces, hvorved enkeltpersoner udtrykker deres præferencer eller holdninger til et bestemt emne eller en bestemt kandidat. I de fleste tilfælde bruges afstemninger til at vælge embedsmænd eller træffe beslutninger om offentlig politik. Afstemning kan foregå på en række forskellige måder, bl.a. ved hjælp af stemmesedler, folkeafstemninger eller afstemninger. Afstemning er en … Læs mere