Bryllup

Et bryllup er en ceremoni, hvor to personer bliver gift med hinanden. Bryllupsceremonier varierer i forskellige kulturer, men de har alle nogle fælles træk. Et bryllup omfatter normalt en udveksling af løfter, en udveksling af ringe og en offentlig proklamation af ægteskabet. Hvad er der i et bryllup? Der er mange ting, der indgår i … Læs mere

Bekymring

Bekymring er en ængstelig følelse, der er karakteriseret ved påtrængende, uønskede tanker og en følelse af ængstelse eller frygt. Bekymring ledsages ofte af fysiske symptomer som øget hjertefrekvens, svedtendens og spændinger. Folk, der bekymrer sig overdrevent meget, kan have svært ved at koncentrere sig, sove eller træffe beslutninger. Bekymring kan være en normal og tilpasningsdygtig … Læs mere

Besøg

Et besøg er et midlertidigt ophold af en person på et andet sted end sit sædvanlige miljø med henblik på rekreation, forretning eller fornøjelse. Begrebet besøg kan anvendes på en lang række aktiviteter, lige fra en dagstur til en længere ferie. Hvordan siger man, at man skal besøge en person? Når man besøger nogen, tager … Læs mere

Bølgeamplitude

En bølgeamplitude defineres som højden af en bølge fra basislinjen til toppunktet (crest) eller lavpunktet. Bølgens amplitude svarer direkte til dens intensitet eller lydstyrke – jo højere amplitude, jo højere lyd. Bølgeamplituder måles i enheder af decibel (dB). Det menneskelige øre kan opfatte lydbølger med amplituder på helt ned til 20 dB. Hvad er amplitude-enheden? … Læs mere

Bølgefrekvens

Bølgefrekvens er et mål for antallet af bølgecyklusser, der forekommer i en given tidsperiode. Måleenheden for bølgefrekvens er hertz (Hz). Bølgefrekvens er en vigtig egenskab ved bølger, da den bestemmer bølgens stigning og hastighed. Bølger med højere frekvens har en højere tonehøjde og bevæger sig hurtigere end bølger med lavere frekvens. Hvordan forklarer du frekvens? … Læs mere

Bølgebevægelse

Bølgebevægelse er en type bevægelse, hvor energi overføres gennem vibrationer eller bølger i et medium. Mediet kan være et fast stof, en væske eller en gas. Bølgebevægelse er typisk periodisk, hvilket betyder, at bølgerne gentager sig selv over tid. En bølges amplitude er bølgens højde fra toppunktet til bølgedalen. Bølgelængden er afstanden mellem to på … Læs mere

Bølge

En bølge er en forstyrrelse i et medium, der forplanter sig gennem dette medium, som regel ledsaget af en energioverførsel. Forstyrrelsen kan tage form af en vibration, en svingning eller en ændring i tryk, massefylde eller en anden parameter i mediet. Bølger kategoriseres almindeligvis efter deres bølgelængde, dvs. afstanden mellem bølgens på hinanden følgende bølgetoppe … Læs mere

Bølgelængde

Bølgelængden er afstanden mellem på hinanden følgende bølgetoppe eller bølgedale i en bølge eller afstanden mellem tilsvarende punkter på to bølgebaner. Den betegnes almindeligvis med det græske bogstav lambda (λ). Bølgelængden er en vigtig parameter i bølgebevægelsen. Bølgelængden af en bølge er afstanden mellem to på hinanden følgende bølgetoppe. Bølgelængden af en bølge er omvendt … Læs mere

Behandling

Udtrykket “behandling” anvendes oftest på det medicinske område og henviser til processen med at diagnosticere og behandle en patients sygdom eller skade. Behandling kan opdeles i to brede kategorier: kurativ og forebyggende. Kurative behandlinger har til formål at helbrede en patients tilstand, mens forebyggende behandlinger har til formål at forhindre udviklingen eller udviklingen af en … Læs mere

Byregion

Udtrykket “byregion” bruges til at beskrive et tætbefolket område, der er kendetegnet ved en høj grad af social og økonomisk aktivitet. Et byområde indeholder typisk et stort antal mennesker, der bor og arbejder tæt på hinanden. Denne type region står ofte i kontrast til mere landlige områder, som har tendens til at være mindre tætbefolkede … Læs mere