Chok

Chok er en alvorlig, potentielt livstruende tilstand, der opstår, når kroppen ikke er i stand til at levere tilstrækkeligt med blod og ilt til organerne og vævene. Chok kan forårsages af en række tilstande, herunder blodtab, hjertesvigt og allergiske reaktioner. Symptomer på chok omfatter bleg eller blå hud, svag puls og lav vejrtrækning. Behandling af … Læs mere

Citat

Kvotienten er resultatet af divisionen og repræsenteres typisk som en brøk eller et decimaltal. Hvis man f.eks. dividerer 10 med 3, bliver kvotienten 3.33 (10 ÷ 3 = 3.33). Kvotienten kan også repræsenteres som et helt tal, f.eks. i tilfældet 9 ÷ 3 = 3. Kvotienten er altid mindre end dividenden (det tal, der divideres), … Læs mere

Cellernes rækkevidde

Celleområde er en funktion i Microsoft Excel, der gør det muligt for brugeren at vælge en gruppe af celler ved at trække musen hen over dem. Denne funktion er nyttig til hurtigt at udvælge store grupper af celler eller til at skabe et valg, der omfatter ikke sammenhængende celler. Hvad er et område af celler … Læs mere

Chikane på arbejdspladsen

Arbejdschikane er en form for chikane på arbejdspladsen, der opstår, når en arbejdsgiver eller en kollega udviser en adfærd, der har til formål at gøre en medarbejders arbejdsliv vanskeligt eller ubehageligt. Dette kan omfatte ting som at fremsætte nedværdigende eller fornærmende kommentarer, stille urealistiske forventninger til arbejdet eller bevidst gøre arbejdsmiljøet fjendtligt. Chikane på arbejdspladsen … Læs mere

Chikane

Udtrykket “chikane” bruges til at beskrive en bred vifte af adfærd, der har til formål at genere, true, intimidere eller på anden måde forurolige en anden person. Chikane kan være fysisk, mundtlig eller skriftlig og kan forekomme personligt eller online. Der er en række nøglekarakteristika, der definerer chikane: 1. Adfærden er uønsket og uvelkommen. 2. … Læs mere

Cembalo

Et cembalo er et musikinstrument, der stammer tilbage fra renæssancetiden. Det er et strengeinstrument, der spilles ved at plukke strengene med fingrene. Cembaloen har et klaviatur, der bruges til at spille tonerne. Cembalo er et meget delikat instrument, og det er meget svært at spille. Er cembalo svært at lære at spille cembalo? Nej, cembalo … Læs mere

Ciffer

Et ciffer er et symbol, der anvendes i et talsystem til at repræsentere et tal. I de fleste systemer, herunder decimalsystemet, er cifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. I nogle systemer anvendes andre symboler, f.eks. de arabiske tal. Cifre kan kombineres til tal, som kan bruges til at repræsentere … Læs mere

Collyrium

En collyrium er en type øjenmedicin, der bruges til behandling af en række tilstande, herunder konjunktivitis, tørre øjne og blefaritis. Det er generelt en klar, tyktflydende opløsning, der påføres øjet med en vatpind eller en vatpude. De aktive ingredienser i en kollyrium kan variere, men de omfatter ofte smøremidler, antiinflammatoriske midler og antiseptiske midler. Hvordan … Læs mere

Compund

En forbindelse er et stof, der består af to eller flere grundstoffer, som er kemisk kombineret i faste forhold. Forbindelser kan enten være molekyler eller ionforbindelser. De kan dannes ved kemiske reaktioner mellem to eller flere grundstoffer. Langt de fleste forbindelser holdes sammen af kovalente bindinger, hvor elektroner deles mellem atomerne. Nogle forbindelser holdes imidlertid … Læs mere

Connectivity

Konnektivitet henviser til enheders eller systemers evne til at forbinde sig med hinanden. Dette kan opnås ved hjælp af kabel eller trådløse midler, og forbindelsen kan være enten direkte eller indirekte. Forbindelsesmuligheder er en vigtig egenskab ved mange moderne enheder og systemer, da de giver mulighed for større fleksibilitet og bekvemmelighed. Hvad er et andet … Læs mere