Dom

En dom er en endelig afgørelse eller dom i en sag. Den udtales typisk af en dommer i en domstol, men kan også udstedes af en voldgiftsmand eller en anden beslutningstager. En dom kan være enten skyldig eller ikke skyldig. I nogle jurisdiktioner kan en dom også være skyldig, men med formildende omstændigheder, eller skyldig, … Læs mere

Distancearbejde

Udtrykket “telearbejde” henviser til en arbejdsform, hvor medarbejderne udfører deres arbejdsopgaver og opgaver på afstand uden for et traditionelt kontor. Telearbejde kan udføres på fuldtids- eller deltidsbasis og kan være struktureret som en permanent eller midlertidig ordning. Telearbejde fremmes typisk ved hjælp af teknologi som f.eks. computernetværk og telekonferenceudstyr. Denne type arbejdsform er blevet mere … Læs mere

Derefter

Ordet “derefter” bruges til at angive, hvad der sker som det næste i en række af begivenheder. Det kan bruges til at introducere en ny begivenhed eller til at understrege, at noget skete efter noget andet. Er then og adverbium? Nej, “derefter” er ikke et adverbium. Det er en konjunktion. Er derefter er fortid? Der … Læs mere

Den tredje verden

Udtrykket “den tredje verden” bruges oftest om udviklingslande eller lande med et lavt økonomisk udviklingsniveau. Dette er typisk kendetegnet ved stor fattigdom, dårlig infrastruktur og lavt uddannelses- og sundhedsniveau. Tredjeverdenslande er også ofte politisk ustabile med et højt niveau af korruption og konflikter. Hvorfor kalder man det tredje verden?? Udtrykket “den tredje verden” blev oprindeligt … Læs mere

Drikkepenge

En drikkepenge er en lille gave, som regel i penge, der gives til en servicemedarbejder som tak for den service, han/hun har ydet. Drikkepenge gives oftest til tjenere på restauranter, men kan også gives til andre servicearbejdere som f.eks. taxachauffører, frisører og bartendere. Det er ikke nødvendigt at give drikkepenge i alle situationer, men det … Læs mere

Drejningsmåler

En momentmåler er en anordning, der anvendes til at måle momentet eller den rotationskraft, der påføres et objekt. Drejningsmomentet måles typisk i Newtonmeter (Nm), og drejningsmåler kan bruges til at måle drejningsmomentet i en række forskellige applikationer, f.eks. inden for automobilteknik, produktion og kvalitetskontrol. Der findes flere forskellige typer momentmålere på markedet, som hver især … Læs mere

Drejningsmoment

Drejningsmoment er en kraft, der får en genstand til at rotere eller vride sig omkring en akse, et omdrejningspunkt eller et drejepunkt. Objektet kan være et fast legeme, f.eks. en skruenøgle eller et rat, eller en væske, f.eks. vand, der strømmer gennem et rør. Kraften kan påføres jævnt, som når du drejer et dørhåndtag, eller … Læs mere

Drej

En tur er en grundlæggende tidsenhed i musik. Det er typisk lig med et beat, men det kan variere afhængigt af stykkets tempo. En drejning kan også underopdeles i mindre enheder, såsom halve drejninger, kvartdrejninger osv. Har Turn betydning? Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvordan man fortolker ordet “turn”.” Hvis man fortolker ordet som … Læs mere

Drejede

Udtrykket “drejet” henviser til en type møbel, der er designet til at blive drejet eller flyttet i en bestemt retning. Denne type møbel bruges ofte i stuer og soveværelser, da det giver nem adgang til alle sider af møblet. Drejede møbler er typisk lavet af træ, men kan også være lavet af andre materialer som … Læs mere

Drejning

En turntile er en fysisk barriere, der bruges til at kontrollere og dirigere fodgængertrafikken. Drejeskranke er typisk installeret ved ind- og udgange af offentlige transportmidler, såsom metrostationer og arenaer. De kan også installeres ved ind- og udgange til sikre områder, f.eks. kontorbygninger og militærbaser. Drejeskranke består af en roterende vandret stang eller arm, der er … Læs mere