Erhvervsorientering

Udtrykket “erhvervsorientering” henviser til processen med at vælge et bestemt erhverv eller en bestemt karrierevej. Denne proces begynder typisk i teenageårene, når unge mennesker begynder at undersøge deres muligheder og overveje deres fremtidige mål. Erhvervsorientering indebærer typisk en vis grad af selvevaluering, idet den enkelte overvejer sine interesser, færdigheder og værdier for at finde frem … Læs mere

Enke

En enke er en kvinde, hvis mand er død, især en kvinde, der ikke har giftet sig igen. Udtrykket enkedømme kan henvise til tilstanden som enke og til den specifikke periode umiddelbart efter ægtefællens død. Enkedommen er en oplevelse med mange facetter, der ofte er præget af følelser af ensomhed, isolation, sorg og depression. For … Læs mere

Emneord

Et emne er et samtaleemne eller et stykke skrift. Det er typisk et specifikt og fokuseret interesseområde. Udtrykket kan bruges til at henvise til emnet for en bog, en artikel eller en samtale. Det kan også bruges i forbindelse med et større værk, f.eks. en afhandling eller en afhandling. Et emne vælges normalt, fordi det … Læs mere

Enormt

Adjektivet “tremendous” er afledt af det latinske verbum “tremere”, der betyder “at skælve”. Det henviste oprindeligt til noget, der forårsagede rædsel eller frygt, men er siden kommet til at betyde noget, der er ekstremt stort eller kraftfuldt. Nogle synonymer for “enorm” omfatter: enorm, enorm, kolossal, massiv, gigantisk og gargantuan. Hvad betyder enormt for børn? Tremendous … Læs mere

Enstemmig

Udtrykket “enstemmig” betyder, at alle medlemmer af en gruppe eller klasse er enige om et bestemt spørgsmål eller en bestemt sag. For at noget kan være enstemmigt, skal der være fuld enighed blandt alle involverede parter. Der kan ikke være nogen afvigende meninger eller stemmer. Enstemmig enighed er ofte vanskelig at opnå, men den kan … Læs mere

Entydig

Udtrykket “utvetydig” henviser til noget, der er klart og utvetydigt. Det bruges typisk til at beskrive en udtalelse eller en handling, der er fri for enhver mulig fejlfortolkning. Noget, der er utvetydigt, siges ofte at være “klart som dagen” eller “sort og hvidt”. Hvordan bruger man utvetydig? Der er ikke én endelig måde at bruge … Læs mere

Encellede organismer

En encellet organisme er en encellet organisme, der kan eksistere og udføre alle sine funktioner uafhængigt af hinanden. Encellede organismer er den enkleste form for liv og findes i en lang række miljøer. De fleste encellede organismer er bakterier, men der findes også mange andre typer, herunder protister, archaea og visse svampe. Encellede organismer er … Læs mere

Encellede

En encellet organisme er en organisme, der består af en enkelt celle. Encellede organismer er meget enkle i deres struktur og er normalt meget mindre end flercellede organismer. Mange encellede organismer er encellede bakterier, mens andre er encellede protister. Nogle encellede organismer er i stand til at bevæge sig af sig selv, mens andre er … Læs mere

Ensartet bevægelse

En ensartet bevægelse er en bevægelse, hvor alle punkter i et objekt bevæger sig med samme hastighed og i samme retning. Dette kan matematisk repræsenteres som en konstant hastighed. Objektet ændrer ikke sin position over tid, så afstanden mellem det og ethvert andet objekt forbliver konstant. Hvad er ensartet og uensartet bevægelse?? En ensartet bevægelse … Læs mere

Enhedsvektor

En enhedsvektor er en vektor af størrelsesorden 1. Den bruges almindeligvis i matematiske og fysiske ligninger til at repræsentere en retning. En enhedsvektor kan skabes ved at dividere en vektor med dens størrelse. Hvorfor bruges enhedsvektor? Enhedsvektorer anvendes i mange matematiske og fysiske sammenhænge, fordi de giver en praktisk måde at repræsentere retninger i rummet … Læs mere