Flygtige

Flygtig henviser til et stof, der let kan fordampe eller fordampes ved en relativt lav temperatur. Et flygtigt stof er typisk en væske eller gas, der har et lavt kogepunkt og derfor let kan fordampe ved stuetemperatur. Flygtige stoffer anvendes ofte i produktionen af forskellige typer produkter, herunder kosmetik, rengøringsmidler og endda fødevarer. I kosmetikindustrien … Læs mere

Frivillighed

Frivillig er et adjektiv, der beskriver noget, der gøres efter eget valg og ikke på grund af tvang eller forpligtelse. Det henviser ofte til en handling, som ikke er påkrævet af loven eller pligten, men som udføres af personlig ansvarsfølelse eller moralsk overbevisning. En person kan f.eks. frivilligt give sin tid til at hjælpe de … Læs mere

Forfatter

En forfatter er en person, der bruger skriftlige ord til at formidle sine idéer. Forfattere producerer forskellige former for litterær kunst og kreativ skrivning såsom romaner, noveller, skuespil, manuskript, poesi og essays samt forskellige rapporter og nyhedsartikler, der kan være af interesse for offentligheden. De fleste forfattere arbejder typisk alene, selv om nogle kan samarbejde … Læs mere

Fremmedhad

Fremmedhad er en intens eller irrationel frygt eller et had til udlændinge eller fremmede. Fremmedhad kan manifestere sig på mange måder, herunder diskrimination, fjendtlighed og vold mod mennesker, der opfattes som fremmede eller anderledes. Fremmedhad er ofte drevet af frygt for det ukendte eller af negative stereotyper af udlændinge. Det kan også være en reaktion … Læs mere

Forræderi

Forræderi er en handling af illoyalitet eller forræderi. Det er en handling at forråde en persons tillid eller tryghed. Forræderi anses ofte for at være synonymt med forræderi. Hvad betyder forræderisk? Definitionen af forræderisk er bedragerisk og illoyal. En person, der er forræderisk, er ikke til at stole på, fordi han eller hun vil forråde … Læs mere

Forståelse

Udtrykket “forståelse” henviser til evnen til at forstå og give mening til noget. Det bruges ofte i forbindelse med komplekse emner eller idéer og indebærer fortolkning og integration af oplysninger. For at forstå noget er det nødvendigt at have viden om det og være i stand til at anvende denne viden på en logisk og … Læs mere

Fortryd

Udtrykket “fortryd” henviser til en handling eller kommando, der vender tilbage til den seneste ændring eller handling. I mange computerprogrammer er kommandoen fortryde typisk tilgængelig via en drop-down menu i menuen Rediger eller via en tastaturgenvej. Kommandoen fortryd kommando er ofte ledsaget af en redo kommando, som giver brugeren mulighed for at genanvende de ændringer, … Læs mere

Forsyning

En nyttevirksomhed er en virksomhed, der leverer en tjenesteydelse til offentligheden. Denne tjeneste kan være alt fra elektricitet og vand til gas og kabel-tv. En forsyningsvirksomhed er typisk et monopol inden for sit serviceområde, hvilket betyder, at der kun er ét selskab, der leverer den pågældende tjenesteydelse. Dette giver forsyningsselskabet mulighed for at tage den … Læs mere

Ferier

En ferie er typisk en periode, hvor man er væk hjemmefra, især på et varmt, solrigt sted. Den bruges ofte som en tid til at slappe af og nyde samværet med familie og venner. Ferie kan også være en mulighed for at udforske nye steder og kulturer eller blot tage en pause fra hverdagens travlhed … Læs mere

Forsvindings punkt

Et forsvindingspunkt er et punkt i en tegning eller et maleri, hvor parallelle linjer synes at konvergere. Forsvindingspunktet kan være placeret ved horisontlinjen, eller det kan være placeret over eller under horisontlinjen. I et-punktsperspektiv konvergerer alle linjer til et enkelt forsvindingspunkt på horisontlinjen. I topunktsperspektivet er der to forsvindingspunkter, der er placeret på horisontlinjen på … Læs mere