Svaghed

En svaghed er en begrænsning eller fejl i en person, ting eller et system. svagheder kan være fysiske, mentale, følelsesmæssige eller åndelige. De kan være medfødte eller erhvervede. Nogle svagheder er synlige, mens andre ikke er det. Der findes mange forskellige typer af svagheder. Nogle almindelige svagheder omfatter: at være overdrevent tillidsfuld, at være godtroende, … Læs mere

Svejsning

Svejsning er en proces, hvor to materialer, som regel metaller eller termoplast, forbindes ved at skabe sammensmeltning. Det sker normalt ved at smelte de materialer, der skal forbindes, og anvende tryk eller varme eller begge dele. Svejsning adskiller sig fra andre sammenføjningsprocesser, såsom lodning og lodning, hvor grundmetallet ikke smelter. Der findes flere svejseprocesser, herunder … Læs mere

Sår

Et sår er en afbrydelse af hudens eller slimhindernes kontinuitet. Udtrykket “sår” bruges generelt om skader, der forårsager vævsskader, men det kan også omfatte skader, der ikke indebærer vævsskader (e.g., ridser og skrammer). Sår kan være forårsaget af en række forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til: snit, stik, forbrændinger, stumpe traumer og udsættelse for … Læs mere

Skrivning

Skrivning er processen med at repræsentere sprog i en form, der kan læses og forstås af andre. De vigtigste kendetegn ved at skrive er klarhed, kortfattethed, præcision og nøjagtighed. Når du skriver, skaber du en permanent registrering af dine tanker, idéer og meninger. Denne optegnelse kan læses af alle, der har evnen til at læse … Læs mere

Syn

Udtrykket “syn” kan referere til evnen til at se, men det kan også referere til et mentalt billede eller et mål. Når vision bruges i sidstnævnte betydning, forbindes vision ofte med ord som håb, drømme og fantasi. En vision er ofte noget, der ses i sindets øje, men det kan også være noget, der ses … Læs mere

Stemme

Udtrykket “stemme” kan referere til mange forskellige ting, men generelt refererer det til den lyd, der produceres af stemmebåndene. Stemmebåndene er to små muskelbånd, der er placeret i strubehovedet, eller stemmeboksen. Når disse muskler vibrerer, producerer de lyd. Den tonehøjde af den lyd, der produceres, afhænger af stemmebåndens spænding. Jo højere lyden er, jo større … Læs mere

Spænding

Spænding er en elektrisk potentialforskel mellem to punkter i et kredsløb. Den måles i volt og kan være enten positiv eller negativ. En positiv spænding angiver, at punktet har et højere potentiale end det andet punkt, mens en negativ spænding angiver, at punktet har et lavere potentiale. Hvad er spænding og strøm? Spænding er forskellen … Læs mere

Stem

En stemme er et formelt udtryk for en persons præference for en bestemt mulighed eller kandidat ved et valg eller en afstemning. Er stemmeafgivning for alle? Nej, det er ikke for alle at stemme. I nogle lande må kun visse personer stemme, f.eks. ejere af fast ejendom eller personer med en vis sum penge. I … Læs mere

Sårbarhed

Sårbarhed er den egenskab eller tilstand, hvor man er udsat for risikoen for at blive angrebet eller skadet, enten fysisk eller følelsesmæssigt. Sårbarhed kan også referere til den grad, i hvilken et system eller en komponent kan blive kompromitteret af en given trussel. Sårbarhed bruges ofte i flæng med udtryk som “svaghed” eller “fejl”, men … Læs mere

Sprænghoved

Et sprænghoved er en anordning, der indeholder en sprængstof eller anden nyttelast og er beregnet til at blive kastet mod et mål. sprænghoveder er typisk monteret på missiler, bomber, raketter eller andre projektiler. Udtrykket “sprænghoved” kan også referere til selve det eksplosive materiale, som ofte kaldes “nyttelast”. Det eksplosive materiale er typisk et højt eksplosivstof, … Læs mere