Yard

En yard er en længdeenhed svarende til 3 fod eller 0.9144 meter. En yard svarer også til 36 tommer eller 2.54 centimeter. Yard bruges i en række forskellige systemer, herunder det engelske system, det kejserlige system og det U.S. sædvanligt system. Er en gård præcis 3 fod? Svaret på dette spørgsmål er en smule kompliceret. … Læs mere

Yesteryear

Udtrykket “i går” henviser til en tid, der ligger længe tilbage, typisk med henvisning til barndommen eller en tid, der nu anses for at være gammeldags. Udtrykket kan bruges til at beskrive personer, steder, ting eller begivenheder. Hvordan bruger du yesteryear? Yesteryear er et ord, der bruges til at henvise til fortiden, som regel på … Læs mere

Yield

Yield er et mål for, hvor meget afkast en investor vil få for sin investering. Det beregnes ved at dividere den årlige rentebetaling med kursen på værdipapiret. Jo højere afkastet er, jo mere afkast får en investor. Afkastet kan også påvirkes af kursen på værdipapiret, da en højere kurs vil resultere i et lavere afkast. … Læs mere

Yoga

Yoga er et system af fysiske og mentale øvelser, der stammer fra det gamle Indien. Ordet yoga stammer fra sanskritroden yuj, der betyder “at åge” eller “at forene.” Yoga er således en metode til forening, der ofte beskrives som en forening af det individuelle selv med det guddommelige, universelle eller kosmiske selv. Yogapraksis er mange … Læs mere

Yoke

Et åg er et stykke udstyr, der bruges til at forbinde to eller flere genstande sammen. Den mest almindelige type åg er en træbjælke, der bruges til at samle to okser, så de kan trække en plov eller en anden tung genstand. Andre typer af åg omfatter metalstænger, der bruges til at samle fanger sammen, … Læs mere

Yolo

Udtrykket “Yolo” er afledt af akronymet for “You Only Live Once”. Det er en populær talemåde og et livsstils-mantra, der opfordrer folk til at gribe dagen og leve livet fuldt ud. Udtrykket bruges ofte som et hashtag på sociale medieplatforme som Twitter og Instagram, hvor brugerne deler billeder og oplevelser fra deres hverdag. Yolo livsstil … Læs mere

Ynkelighed

Definitionen af blidhed er at have en rolig og blid natur. Ydmyghed er ikke svaghed, men snarere styrke under kontrol. Det er evnen til at forblive rolig og fattet, selv i modgang. Sagtmodighed er en dyd, der ofte misforstås. Folk ser det ofte som et tegn på svaghed, mens det i virkeligheden kræver en stor … Læs mere

Ytringsfrihed

Retten til ytringsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed. Det omfatter retten til at have en uhindret meningstilkendegivelse og til at søge, modtage og videregive oplysninger og idéer gennem alle medier og uden hensyn til landegrænser. I menneskerettighedserklæringen hedder det, at enhver har ret til ytrings- og meningsfrihed; denne ret omfatter frihed til at have en mening … Læs mere

Yderligere

Yderligere er et adjektiv, der betyder “yderligere” eller “ekstra”. Det kan også bruges som et verbum, der betyder “at fortsætte eller gå videre”. Hvilken type ord er further? Ordet “further” er et adjektiv. Hvordan bruger man yderligere? Yderligere kan bruges som adjektiv, adverbium eller substantiv. Som adjektiv betyder det “yderligere” eller “ekstra.” Som adverbium betyder … Læs mere

Ydmygelse

Ydmygelse er en intens og smertefuld følelse, der skyldes tab af status eller respekt. Den er ofte ledsaget af følelser af skam, forlegenhed og værdiløshed. Ydmygelse kan være offentlig eller privat, men den er altid dybt ydmygende. Kan ydmygelse være en god ting? Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da det kan … Læs mere