Zoom

En zoom er en type optisk linse, der gør det muligt for brugeren at ændre forstørrelsen af et billede. Der findes to typer zoom: optisk og digital zoom. Optisk zoom opnås ved fysisk at flytte objektivelementerne tættere på eller længere væk fra billedsensoren, mens digital zoom opnås ved at beskære og forstørre billedet. Hvordan downloader … Læs mere

Zarzuela

Zarzuela er en spansk lyrisk-dramatisk genre, der veksler mellem talte og sungne scener, hvor sidstnævnte inddrager musikalske genrer lige fra folkesang til klassisk opera. Zarzuelaen blev traditionelt opført på teatre, der var helliget denne genre, men den er også blevet tilpasset til tv, film og koncertsalen. Zarzuelas rødder kan spores tilbage til det spanske hofteater … Læs mere

Zoomorphisk

Et zoomorphisk objekt eller billede er et objekt eller billede, der er formet eller stiliseret til at ligne et dyr. Dette kan ske af æstetiske årsager, for at skabe en mere naturtro gengivelse eller for at give et objekt visse kvaliteter eller egenskaber, der er forbundet med et bestemt dyr. Zoomorphisme er et udbredt fænomen … Læs mere

Zebra

En zebra er et sort-hvidstribet hestelignende pattedyr af slægten Equus. Zebraens striber har forskellige mønstre, som er unikke for hvert enkelt individ. De findes generelt i Afrika og dele af Asien. Hvorfor er zebraer så specielle?? Der er et par grunde til, at zebraer er så specielle. For det første er de meget unikt udseende … Læs mere

Zoonose

En zoonose er en smitsom sygdom, der kan overføres fra dyr til mennesker. Zoonoser kan forårsages af en række forskellige patogener, herunder virus, bakterier, svampe og parasitter. Nogle af de mest kendte zoonotiske sygdomme omfatter rabies, miltbrand og borrelia. Zoonoser kan være vanskelige at kontrollere, fordi de ofte involverer en kompleks kæde af overførsler mellem … Læs mere

Zen

Zen er en skole inden for Mahayana-buddhismen, der opstod i Kina under Tang-dynastiet som Chan-skolen inden for kinesisk buddhisme. Zen lægger vægt på streng selvkontrol, meditationspraksis, indsigt i Buddha-naturen og det personlige udtryk for denne indsigt i det daglige liv, især til gavn for andre. Som sådan nedtoner den den rene viden om sutraer og … Læs mere

Zooplankton

Zooplankton er små, ofte mikroskopiske dyr, der driver eller svømmer i vandet. De er en vigtig del af fødekæden i vandmiljøet, idet de leverer føde til fisk, padder og andre dyr. De fleste zooplanktoner er planteædere, der æder alger og andre små planter. Nogle er rovdyr, der lever af andre zooplanktoner eller små dyr. Zooplankton … Læs mere

Zenit

Zenit for noget er dets højeste punkt, eller det punkt, hvor det er mest succesfuldt. Udtrykket kan bruges til at henvise til enten et fysisk objekt eller et abstrakt begreb. Er zenit en planet? Nej, zenit er ikke en planet. Det er et punkt på himlen, der befinder sig direkte over en observatør. Hvad hedder … Læs mere

Zooteknik

Zooteknik er den gren af husdyrbruget, der beskæftiger sig med genetisk forbedring, avl og pleje af husdyr. Det omfatter studiet af dyrs ernæring, fysiologi og adfærd samt produktion og forvaltning af mælke-, kød- og fjerkræprodukter. Zooteknik er en videnskab, der anvender principperne for dyrehold på genetisk forbedring, avl og pleje af husdyr. Det omfatter studiet … Læs mere

Zero

Nul er det numeriske symbol for ingenting. I matematikken er nul den additive identitet for hele tal, reelle tal og mange andre algebraiske strukturer. Som ciffer bruges nul som en pladsholder i stedværdisystemer. I de fleste programmeringssprog er nul en særlig værdi, der angiver fraværet af data. Er et 0 et tal? Svaret på dette … Læs mere