Zoogeografi

Zoogeografi er studiet af dyrenes geografiske fordeling. Dette omfatter både dyrenes naturlige udbredelse og den menneskeskabte spredning af dyrene. Zoogeografer bruger en række forskellige teknikker til at studere dyrenes fordeling, herunder feltarbejde, statistiske analyser og computermodellering. Der findes tre hovedtyper af zoogeografiske regioner: kontinentale regioner, oceaniske regioner og øregioner. Kontinentale regioner er yderligere opdelt i … Læs mere

Zoologi

Zoologi er den videnskabelige undersøgelse af dyr. Zoologi dækker en lang række emner, herunder dyrenes fysiologi, anatomi, adfærd, evolution, økologi og taxonomi. Zoologer kan arbejde i en række forskellige miljøer, herunder zoologiske haver, dyreparker, akvarier, laboratorier og universiteter. Zoologi er en gren af biologien, og som sådan fokuserer den på den videnskabelige undersøgelse af alle … Læs mere

Zar

En zar er en hersker eller en leder med absolut magt. Ordet “czar” er afledt af det latinske ord “caesar”, som betyder “kejser”. En zar er normalt en person, der er blevet udpeget af en regering til at føre tilsyn med et bestemt område eller spørgsmål. For eksempel var zaren i det russiske imperium kejseren, … Læs mere