Caution

En advarsel er en formel advarsel fra en politibetjent eller en anden myndighedsperson til en person, der har begået en mindre forseelse. Formålet med en advarsel er at afskrække gerningsmanden fra at begå yderligere lovovertrædelser og at understrege lovovertrædelsens alvor.

En advarsel udstedes typisk for mindre forseelser som f.eks. færdselsforseelser, offentlig beruselse eller uorden. Gerningsmanden bliver normalt ikke anholdt eller udsat for yderligere retslige skridt, men kan blive pålagt at betale en bøde eller deltage i rådgivning.

En advarsel er ikke en domfældelse og fremgår ikke af gerningsmandens straffeattest. Gentagne overtrædelser kan dog medføre strengere straffe, f.eks. bøde, fængsel eller samfundstjeneste.

Hvad er et eksempel på en advarsel??

Nogle eksempler på forsigtighed er at se begge veje, før man krydser gaden, at man skal bruge sikkerhedsselen, mens man kører bil, og at man ikke skal lægge hånden på en varm kogeplade.

Hvad betyder caution på britisk engelsk?

Caution på britisk engelsk har generelt den samme betydning som på amerikansk engelsk – det betyder at være forsigtig eller passe på. Der er dog et par subtile forskelle i brugen. Hvis nogen f.eks. er forsigtig, kan de beskrives som værende “cautious about something” – på amerikansk engelsk ville det være mere almindeligt at sige, at nogen er “cautious of something”. En anden forskel er, at ordet “caution” på britisk engelsk også kan bruges som et navneord for at henvise til et pengebeløb, der betales som en garanti for, at en person vil komme tilbage til retten efter at være blevet anholdt – på amerikansk engelsk ville dette blive omtalt som en “bond”.

Hvad er synonymet for caution?

Ordet forsigtighed kan synonymiseres med ord som forsigtighed, agtpågivenhed og forsigtighed.

Hvorfor bruger vi forsigtighed?

Der er mange grunde til, at vi kan bruge forsigtighed i vores liv. Vi kan f.eks. være forsigtige, når vi går over gaden for at sikre os, at vi ikke bliver ramt af en bil. Vi kan også være forsigtige, når vi håndterer farlige kemikalier, så vi ikke skader os selv. Generelt bruger vi forsigtighed for at beskytte os selv mod skade.

Skriv en kommentar