Cosecant

Ksecanten er en trigonometrisk funktion, der er defineret som den reciprokke af sinusfunktionen. Med andre ord er kosekanten forholdet mellem hypotenusen og den side, der ligger over for vinklen i en retvinklet trekant. Kosecanten repræsenteres normalt ved symbolet “csc” eller “sin-1”. Kosekanten er en ulige funktion, hvilket betyder, at den er negativ i anden og fjerde kvadrant. Kosecanten er udefineret ved sinusfunktionens nulpunkter, som er de punkter, hvor sinus er lig med nul.

Hvad er værdien af cosecant θ?

Værdien af cosecant θ er reciprok med cosinus θ.

Hvad betyder cosec?

Cosec (csc) er det reciprokke af sinusfunktionen. Den er defineret som forholdet mellem længden af den side, der er modsat vinklen, og længden af den side, der støder op til vinklen i en retvinklet trekant.

Er cosecant en cos eller sin?

kosecant er den reciprokke af den trigonometriske funktion sinus. Det betyder, at kosekanten er defineret som 1/sin(x). På grund af dette kan cosecant opfattes som enten en cosinus- eller sinusfunktion.

Er cosecant det samme som inverse?

Nej, kosekanten er ikke det samme som invers. Cosecant er den reciprokke af cosinusfunktionen, mens invers er den reciprokke af en funktion i almindelighed.

Skriv en kommentar