De facto

En de facto-standard er en standard (teknisk eller anden), der er blevet vedtaget som en norm af en gruppe eller et samfund. De facto-standarder er normalt standarder, der er blevet så bredt accepteret, at de næsten er obligatoriske, uden at de har gennemgået en officiel standardiseringsproces.

Hvad er et de facto-forhold??

Et de facto-forhold er et forhold, hvor et par lever sammen på et ægte hjemmeligt grundlag. Det adskiller sig fra et ægteskab, som er et retligt anerkendt forhold. De facto-forhold anerkendes i mange lande, herunder Australien, Canada og USA.

Der findes ikke en enkelt definition af, hvad der udgør et de facto-forhold. Definitionen varierer fra land til land og kan endda variere fra stat til stat eller provins til provins. Generelt er et de facto-forhold dog et forhold, hvor parret har levet sammen i en længere periode og anses for at være knyttet til hinanden.

Der er en række faktorer, der kan tages i betragtning ved afgørelsen af, om et par er i et de facto-forhold, herunder:

– Hvor længe parret har boet sammen

– Om parret har haft fælles hjem, økonomiske ressourcer og/eller børn

– Graden af engagement og intimitet, som parret deler

– Om parret har et seksuelt forhold

– Om parret deler sociale og/eller fritidsaktiviteter

– Om parret præsenterer sig selv for verden som et par

Hvad er et eksempel på de facto?

Et eksempel på de facto er, når et land ikke er officielt anerkendt af andre lande, men fungerer som et land.

Hvad er betydningen af de facto stat?

En de facto-stat er en suveræn stat, som ikke er anerkendt af andre suveræne stater. Udtrykket bruges oftest om nationer med begrænset international anerkendelse, såsom Republikken Kina (Taiwan), men det kan også gælde for ikke-anerkendte løsrivelsesbevægelser.

Hvad betyder de facto i enkle vendinger?

De facto betyder i praksis eller i virkeligheden, i modsætning til i teorien. Det bruges ofte til at beskrive noget, der ikke er officielt anerkendt, men som ikke desto mindre er bredt accepteret.

Skriv en kommentar