Graduering

Graduering er den vellykkede afslutning af et studieforløb, typisk på et college eller universitet. En studerende, der har afsluttet alle de krævede fag og opfyldt alle andre krav til eksamen, siges at have afsluttet en uddannelse. Gradueringsdatoen er typisk den dato, hvor den studerendes navn tilføjes på kollegiets eller universitetets liste over kandidater.

Har graduering vundet en Grammy?

Nej, graduation vandt ikke en Grammy.

Hvad kaldes 12th pass?

I USA er 12th grade det sidste år på high school. I de fleste tilfælde er elever i 12. klasse 17 eller 18 år gamle. 12. klasse kaldes nogle gange for sidste år.

Hvad er de forskellige faser af eksamen??

Faser af eksamen omfatter typisk afslutning af alle krævede kursusopgaver, beståelse af eventuelle eksamener eller omfattende prøver og aflevering af en afsluttende afhandling eller et projekt. Nogle programmer kan også kræve, at de studerende gennemfører et praktikophold eller anden praktisk erfaring. Når alle krav er opfyldt, deltager de studerende typisk i en eksamensceremoni, hvor de modtager deres eksamensbevis eller grad.

Hvad kaldes kandidaterne?

De færdiguddannede kaldes “de færdiguddannede”.

Skriv en kommentar