Habeas-data

Habeas data er en rettighed, der er garanteret i Colombias forfatning, og som giver enkeltpersoner mulighed for at få kendskab til, opdatere, berigtige og slette deres personlige data, som behandles af statslige enheder og private virksomheder.

Denne ret er nedfældet i artikel 15 i Colombias politiske forfatning, som fastslår, at alle personer har ret til information, til at kende kilden til deres personlige oplysninger, til hvilket formål de anvendes, og identiteten på de personer, der har adgang til dem.

Desuden har enkeltpersoner ret til at ajourføre deres personoplysninger, til at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger og til at slette dem, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til.

Retten til habeas data er også anerkendt i internationale menneskerettighedsinstrumenter som f.eks. den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den amerikanske menneskerettighedskonvention.

Hvem kan udstede stævning af habeas data?

Habeas data er et retsmiddel for personer, der mener, at deres ret til privatlivets fred er blevet krænket. Stævningen kan udstedes af en dommer efter anmodning fra den pågældende person.

Hvad er forskellen mellem en amparo- og en habeas corpus-kendelse??

Amparo er et retsmiddel, der er tilgængeligt i nogle jurisdiktioner for at beskytte en persons rettigheder mod statens krænkelse af dem. Den ligner stævning af habeas corpus, idet den bruges til at bringe en person for en domstol for at afgøre, om hans tilbageholdelse er lovlig. Amparo-klagen er imidlertid mere omfattende end habeas corpus-klagen og kan bruges til at beskytte andre rettigheder end retten til frihed, f.eks. retten til liv og retten til en retfærdig rettergang.

Hvor kan jeg indgive habeas-data?

Der findes ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da processen for indgivelse af habeas-data kan variere afhængigt af den jurisdiktion, hvor du indgiver sagen. Generelt skal habeas data- andragender dog indgives til den domstol, der har jurisdiktion over sagen.

Hvad er betydningen af writ of habeas corpus?

En habeas corpus-tilladelse er en retskendelse, der kræver, at en person skal stilles for en domstol for at afgøre, om vedkommende tilbageholdes lovligt. Stævningen bruges ofte til at anfægte lovligheden af tilbageholdelse, især når en person tilbageholdes uden sigtelse eller retssag.

Skriv en kommentar