Handicap

Et handicap er en tilstand, der begrænser en persons evne til at udføre visse aktiviteter eller opgaver. Den kan være fysisk, psykisk eller begge dele. Almindelige handicaps omfatter blindhed, døvhed og lammelse.

Hvordan ved jeg, om jeg er handicappet?

Der findes ikke ét svar på dette spørgsmål, da hver enkelt persons oplevelse af handicap er unik. Der er dog nogle generelle ting, man skal huske på, når man overvejer, om man er handicappet eller ej.

Overvej først, om du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der i væsentlig grad begrænser din evne til at deltage i vigtige livsaktiviteter. Eksempler på vigtige livsaktiviteter er at gå, tale, tage vare på sig selv og arbejde. Hvis du har en funktionsnedsættelse, der begrænser din evne til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter, kan du blive betragtet som handicappet.

For det andet skal du tænke på, om din funktionsnedsættelse forventes at vare i mindst et år eller resultere i døden. Hvis din funktionsnedsættelse forventes at vare i mindst et år, eller hvis den forventes at føre til døden, kan du blive betragtet som handicappet.

For det tredje skal du overveje, om du i øjeblikket arbejder, og om din funktionsnedsættelse forhindrer dig i at udføre de væsentlige funktioner i dit job. Hvis du ikke arbejder i øjeblikket, kan du stadig betragtes som handicappet, hvis din funktionsnedsættelse forhindrer dig i at udføre de væsentlige funktioner i et job, som du med rimelighed kan forventes at udføre.

For det fjerde: Hvis du ikke arbejder, og din funktionsnedsættelse ikke forhindrer dig i at udføre de væsentlige funktioner i et job, vil Social Security Administration (SSA) overveje, om du har det, der kaldes en “alvorlig funktionsnedsættelse”.” En alvorlig funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse, der i væsentlig grad begrænser din evne til at udføre grundlæggende arbejdsaktiviteter. Hvis du har en alvorlig funktionsnedsættelse, kan du blive betragtet som handicappet.

Hvad kvalificerer til invaliditet i CT?

Der findes ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, da hver enkelt persons situation er unik. Generelt skal man dog for at være berettiget til invaliditetsydelser i Connecticut være ude af stand til at arbejde på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som forventes at vare i mindst et år eller føre til døden. Derudover skal personen have en arbejdshistorie og have betalt til det sociale sikringssystem.

Hvad betragtes som handicap i Californien?

Der findes ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da hver enkelt persons situation er unik. Generelt anses et handicap dog for at være enhver tilstand, der begrænser en persons fysiske eller mentale evne til at udføre dagligdags aktiviteter. Dette kan omfatte tilstande som blindhed, døvhed, lammelse og intellektuelle handicaps.

Hvor meget udbetaler invaliditet om måneden i Californien?

Der er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da størrelsen af de handicapydelser, der udbetales hver måned i Californien, varierer afhængigt af de specifikke omstændigheder i den enkelte sag. Som hovedregel beregnes invaliditetsydelser i Californien dog på grundlag af den enkeltes “invaliditetsvurdering”, som bestemmes af invaliditetens sværhedsgrad. Jo højere invaliditetsgraden er, jo højere er den månedlige udbetaling af ydelser.

Skriv en kommentar