Heap

En heap er en specialiseret trælignende datastruktur, der opfylder heap-egenskaben: det vil sige, at hvis P er en overordnet knude til C, så er nøglen (værdien) til P enten større end eller lig med (i en max-heap) eller mindre end eller lig med (i en min-heap) nøglen til C. Knuden i “toppen” af bunken (uden forældre) kaldes rodknuden.

Heaps implementeres normalt med et array i stedet for en linked list. Børnene til knuden ved indeks n kan findes ved indeks 2n+1 og 2n+2 (forudsat at arrayet er nul-indekseret).

Hvad er indkomstgrænsen for heap i NY?

Der er ikke en enkelt indkomstgrænse for HEAP-programmet i staten New York. Den HEAP-ydelse, som en husstand modtager, er baseret på flere faktorer, herunder husstandens samlede indkomst, husstandens størrelse og den type brændstof, der anvendes til opvarmning.

For eksempel vil en husstand på fire personer med en samlet indkomst på 48.000 dollars om året eller mindre være berettiget til en HEAP-ydelse på 634 dollars, hvis de bruger naturgas til opvarmning af deres hjem. Hvis den samme husstand brugte olie til opvarmning af deres hjem, ville de være berettiget til en HEAP-ydelse på 1.033 USD.

For at finde ud af præcis hvor meget en husstand er berettiget til at modtage fra HEAP-programmet, kan de kontakte deres lokale HEAP-kontor eller besøge HEAP-webstedet.

Sådan oprettes heap?

Heap’en oprettes, når programmet startes. Størrelsen af heap’en kan konfigureres, men er typisk flere megabyte. Heap’en bruges til at gemme alle objekter, der er oprettet af programmet.

Hvad bruges en heap til?

En bunke er en type datastruktur, der gør det muligt at hente og indsætte elementer effektivt. Heaps bruges almindeligvis til at implementere prioritetskøer, som ofte anvendes i algoritmer som Dijkstras algoritme og Prims algoritme.

Hvad er bunke med eksempel?

En heap er en trælignende datastruktur, hvor de enkelte overordnende knuders underknuder er ordnet på en bestemt måde. Den specifikke rækkefølge af de underordnede knuder afhænger af typen af bunke. I en min heap er f.eks. barnknuderne til hver overordnet knude ordnet således, at værdien af den overordnede knude er mindre end eller lig med værdierne af de underordnede knuder. I en max heap er de underordnede knuder til hver overordnet knude ordnet således, at værdien af den overordnede knude er større end eller lig med værdierne af de underordnede knuder.

Heaps bruges typisk til at implementere prioritetskøer, hvor værdien af rodknuden repræsenterer prioriteten for hele køen. I en min-heap vil rodknuden f.eks. indeholde den laveste værdi i bunken, og i en max-heap vil rodknuden indeholde den højeste værdi i bunken.

Skriv en kommentar