Helium

Helium er et kemisk grundstof med atomnummer 2 og symbolet He. Det er en farveløs, lugtfri, smagløs, ugiftig, inaktiv monatomisk gas, som er det letteste kendte grundstof og det næsthyppigste i universet efter brint. Helium er også det næst letteste grundstof efter brint.

Er vi ved at løbe tør for helium??

Svaret på dette spørgsmål er ikke et simpelt ja eller nej. Selv om det er sandt, at verdens heliumforsyning langsomt er ved at blive mindre, er det endnu ikke klart, om vi er i fare for at løbe tør for denne vigtige gas.

Helium er et unikt grundstof, idet det både er ekstremt rigeligt og ekstremt let. Det gør det til en ideel gas til en række forskellige anvendelser, f.eks. til fyldning af balloner og luftskibe, køling af superledende magneter og en række andre videnskabelige og industrielle anvendelser.

Desværre er helium også meget vanskeligt at opfange og opbevare. Det slipper konstant ud i atmosfæren, og når det først er der, er det meget vanskeligt at få det tilbage. Som følge heraf er verdens heliumforsyning langsomt aftagende.

Der findes ikke noget endeligt svar på spørgsmålet om, hvorvidt vi er i fare for at løbe tør for helium. Men i betragtning af gassens betydning er det vigtigt at overvåge situationen nøje.

Hvorfor bruger hospitaler helium??

Der er en række forskellige grunde til, at hospitaler kan bruge helium. En almindelig grund er, at helium kan bruges til at skabe et hypobarisk (lavt tryk) miljø, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med visse medicinske procedurer (f.eks. behandling af forbrændinger). Desuden anvendes helium ofte i medicinsk billeddannelsesudstyr som f.eks. MRT-maskiner, da det kan bidrage til at forbedre billedkvaliteten. Endelig kan helium også bruges til at give respiratorisk støtte til patienter med visse medicinske tilstande.

Hvor kan man finde helium??

Helium er en gas, der findes i luften. Det er det næsthyppigste grundstof i universet. Helium findes også i solen og i nogle stjerner.

Hvordan får vi helium??

Det meste af verdens helium udvindes af naturgas. Helium er et biprodukt af udvindingsprocessen for naturgas, så det er normalt ikke muligt at udvinde helium uden samtidig at udvinde naturgas.

Udvindingsprocessen begynder med at bore en brønd i en naturgasreserve. Naturgassen bringes derefter op til overfladen og renses. Når naturgassen er renset, adskilles heliumet fra den.

Heliumet opsamles og opbevares derefter. Det er vigtigt at bemærke, at helium er en meget let gas, så det er svært at opbevare den i store mængder.

Skriv en kommentar