Helliggøre

Helliggøre betyder at gøre hellig eller at afsætte til et helligt formål. Det bruges ofte i forbindelse med at gøre noget rent eller rent, som f.eks. i sætningen “helliggør dig selv”.”

Hvad er roden til at helliggøre?

Ordet helliggøre kommer fra latin sanctus, der betyder “hellig”.” Roden til sanctify er altså sanct-, som også giver anledning til ordene saint og sanctuary.

Helliger Helligånden os??

Ja, Helligånden helliger os. Han er den, der gør os hellige og sætter os til side til Guds brug. Uden hans helliggørende arbejde i vores liv ville vi forblive uændrede og ugudelige.

Hvad er sanctify i Bibelen?

Udtrykket “helliggøre” bruges i Bibelen til at henvise til processen med at sætte noget eller nogen til side til et særligt formål. Dette kan ske gennem indvielse eller ved at erklære noget for helligt. I nogle tilfælde kan helliggørelse også henvise til processen med at gøre nogen ren eller ren.

Hvad er et andet ord for at helliggøre?

Der findes ikke et ord, der svarer til “sanctifying” på engelsk. At helliggøre noget er at gøre det helligt eller at sætte det til side til et helligt formål.

Skriv en kommentar