Helvede

Ordet “helvede” stammer fra det gamle engelske hel, som henviser til et skjult sted eller til underverdenen. I den kristne tradition er helvede et sted, hvor man straffes efter døden. Det beskrives ofte som et sted med ild, mørke og pine. Bibelen beskriver helvede som et sted, hvor de ugudelige vil blive straffet for deres onde gerninger.

Hvad er den egentlige betydning af helvede??

Den egentlige betydning af helvede er et sted, hvor folk straffes for deres synder. Den beskrives ofte som et sted med ild, hvor mennesker lider i evighed.

Hvad sagde Jesus om helvede?

Ordet “helvede” findes ikke i den græske originaltekst i Det Nye Testamente, men er blevet tilføjet senere af oversættere. Det ord, der oftest bruges i Det Nye Testamente til at betegne de dødes sted, er “hades”, som også er det ord, der bruges i det græske Gamle Testamente.

I Det Nye Testamente taler Jesus flere gange om Hades. I lignelsen om den rige mand og Lazarus beskriver Jesus f.eks. Hades som et sted, hvor de gudløse pines (Lukas 16:19-31). Og i sin samtale med den angrende tyv på korset forsikrer Jesus ham om, at han vil være sammen med ham i Paradiset, som tilsyneladende er et andet navn for Hades (Lukas 23:43).

Så selv om vi ikke kan være dogmatiske med hensyn til Hades’ nøjagtige karakter, synes det klart ud fra det, Jesus siger, at det er et sted, hvor man er adskilt fra Gud, og et sted med enten bevidst pine eller i det mindste en form for ubehag og angst.

Hvem skabte Gud?

Vi ved ikke, hvem der skabte Gud, hvis nogen gjorde det.

Gud opfattes normalt som universets skaber, men der er mange forskellige idéer om, hvem eller hvad Gud er. Nogle mennesker tror, at Gud er en kraft eller energi, der har skabt og styrer universet. Andre mener, at Gud er et personligt væsen, som er interesseret i mennesker og involveret i deres liv.

Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar på dette spørgsmål. Det er et spørgsmål om personlig tro.

Hvad er helvede ifølge Gud?

Der er megen debat om, hvad helvede er, men der er nogle ting, som vi med sikkerhed kan vide om helvede ud fra det, Gud har åbenbaret for os i Bibelen. Helvede er et virkeligt sted, hvor virkelige mennesker vil lide en virkelig straf for deres virkelige synder. Helvede er et sted med store pinsler, angst og smerte. Helvede er også et sted, hvor man er adskilt fra Gud. I helvede vil der ikke være nogen hvile eller lindring fra pinen. Straffen i helvede er evig.

Skriv en kommentar