Herbarium

Et herbarium er en samling af bevarede planteeksemplarer og tilhørende data. Prøverne er typisk tørret, fladtrykt og monteret på ark, og dataene kan omfatte oplysninger som f.eks. plantens videnskabelige eller almindelige navn, hvor og hvornår den blev indsamlet, og hvem der indsamlede den.

Herbarier findes i botaniske haver, på universiteter og museer, og de kan vedligeholdes af professionelle botanikere, amatørentusiaster eller institutioner. Store herbarier kan indeholde titusindvis af eksemplarer, og de største kan have over en million eksemplarer.

Hvad er typerne af herbarium?

Der findes flere typer af herbarier med hver deres styrker og svagheder. Den mest almindelige type er det offentlige herbarium, som normalt er tilknyttet en botanisk have eller et universitet. Disse herbarier er åbne for offentligheden og har typisk en stor, forskelligartet samling af planteeksemplarer. Private herbarier er normalt ejet af individuelle samlere og er ikke åbne for offentligheden. Disse samlinger har tendens til at være mindre og mere specialiserede og fokuserer ofte på en bestemt plantefamilie eller slægt. Virtuelle herbarier er online samlinger af planteeksemplarer, som alle med internetforbindelse kan få adgang til. Disse samlinger er ofte ret små, men kan være meget nyttige til forskningsformål.

Hvad er herbarium eksempel?

Et herbarium er en samling af bevarede planter, der typisk er monteret på papirark og opbevaret i et tørt miljø. Planterne i et herbarium kan bruges til forsknings- eller uddannelsesformål.

Hvilke planter anvendes i herbarium?

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da forskellige herbarier kan indeholde forskellige planteeksemplarer. Nogle af de mest almindeligt forekommende planter i herbarier omfatter dog eksemplarer af mosser, levermosser, bregner og blomstrende planter.

Hvad er herbariums vigtigste funktion??

Et herbarium er en samling af bevarede planteeksemplarer, der er tørret, presset og monteret på papirark. Et herbariums hovedfunktion er at tjene som et referencebibliotek for botanikere og andre videnskabsmænd.

Skriv en kommentar