Heteroevaluering

Heteroevaluering er et udtryk, der anvendes i pædagogisk psykologi til at beskrive en type vurdering, hvor eleverne evalueres af en anden end deres lærer. Det kan omfatte tests og prøver, der administreres af eksterne organer, samt standardiserede tests. Heteroevaluering betragtes som en mere objektiv form for vurdering, da den er mindre tilbøjelig til at blive påvirket af lærerens personlige fordomme.

¿Cómo se evalua la Heteroevaluacion?

Der er flere måder at evaluere heteroevaluering på. En almindelig metode er at lade en gruppe af eksperter vurdere kvaliteten af selve heterovurderingsprocessen. En anden almindelig metode er at bruge en kombination af kvalitative og kvantitative metoder til at vurdere virkningen af heteroevaluering på elever, lærere og skolen som helhed.

¿Cómo se llama cuando un alumno evalua a otro alumno?

Der findes ikke et specifikt ord på spansk for, hvornår en studerende evaluerer en anden studerende, men en almindelig sætning er “un alumno evalúa a otro alumno”.

¿Qué es hetero aprendizaje?

Hetero-læring er en læringstilgang, der fokuserer på den lærendes evne til at tilpasse sig nye situationer. Det er baseret på den idé, at den lærendes omgivelser konstant ændrer sig, og at den lærende skal være i stand til at tilpasse sig derefter. Denne tilgang anvendes ofte i situationer, hvor den lærende forventes at møde nye udfordringer regelmæssigt, f.eks. på arbejdspladsen.

¿Qué es la coevaluación y heteroevaluación?

Coevaluación er processen med at vurdere ens egen præstation eller arbejde. Dette kan gøres enten formelt gennem en form for vurderingssystem, der er oprettet af en organisation, eller uformelt gennem selvrefleksion. Heteroevaluación er på den anden side processen med at vurdere en andens præstation eller arbejde. Dette kan ske enten formelt gennem en form for vurderingssystem, der er oprettet af en organisation, eller uformelt ved at give feedback til den person, der evalueres.

Skriv en kommentar