Ændre

Et ændringsforslag er en ændring eller tilføjelse til et dokument, som regel en forfatning, en lov eller en kontrakt. Ændringer kan foretages gennem officielle kanaler, f.eks. en lovgivningsproces, eller uformelt, f.eks. gennem en domstolsafgørelse.

Processen med at ændre et dokument kræver typisk godkendelse fra et superflertal af de personer, der berøres af ændringen. For eksempel kan U.S. Forfatningen kan ikke ændres uden godkendelse fra to tredjedele af både Repræsentanternes Hus og Senatet samt tre fjerdedele af delstaternes lovgivende forsamlinger.

Ændringsforslag kan bruges til at foretage mindre ændringer i et dokument eller til at revidere det fuldstændigt. F.eks.S. Forfatningen er blevet ændret 27 gange, siden den blev ratificeret første gang i 1788. Den seneste ændring, den 27., blev ratificeret i 1992 og ændrede forfatningen for at forbyde regeringen at pålægge en afgift på salg eller udveksling af skydevåben.

Ændringer kan også foreslås, men ikke ratificeres. Equal Rights Amendment, som ville have garanteret ligestilling mellem kønnene i U.S. Forfatning, blev foreslået i 1972, men blev aldrig ratificeret af det nødvendige antal stater.

Hvordan bruger man amend?

Ordet “amend” kan bruges som et verbum eller et substantiv. Som verbum betyder det at foretage en ændring af noget, normalt en lov eller et dokument. Som navneord henviser det til en ændring eller tilføjelse til en lov eller et dokument.

Her er nogle eksempler på, hvordan man kan bruge “amend” som verbum:

Regeringen ændrede loven for at tillade par af samme køn at gifte sig.

Vi ændrede vores testamente for at inkludere vores nye hus.

Jeg vil gerne ændre mit svar, så det indeholder et andet eksempel.

Og her er nogle eksempler på, hvordan man kan bruge “ændre” som navneord:

Lovændringen blev vedtaget med en snæver margin.

Ændringen træder i kraft i næste måned.

Vi har indsendt en ændring til vores ansøgning.

Hvilken del af talen er amend?

Ordet “amend” kan bruges som et verbum eller et substantiv. Når det bruges som verbum, betyder det at foretage en ændring i noget, normalt en lov eller et dokument. Når det bruges som navneord, betyder det en ændring eller ændring, igen normalt af en lov eller et dokument.

Hvad er det bedste synonym for amend?

Det bedste synonym for amend er “ændre”.

Er amend og amendment det samme som amend?

Nej, “ændre” og “amendment” er ikke det samme. “Ændre” betyder at ændre eller modificere noget, mens et “ændringsforslag” er en ændring eller ændring, der er foretaget. Så man kan ændre noget, eller der kan foretages en ændring af noget.

Skriv en kommentar