Ærkeengel

En ærkeengel er et højt udviklet væsen af kærlighed og lys, der tjener som budbringer for det guddommelige. De er menneskehedens skytsengle og beskyttere, der ofte arbejder bag kulisserne for at hjælpe os med at helbrede, vokse og udvikle os. Ærkeengle er også kraftfulde healere og kan hjælpe os med at frigøre gamle adfærdsmønstre og tankemønstre, som ikke længere tjener os.

Hvilken er den mest magtfulde engel?

Den mest magtfulde engel er ærkeenglen Michael. Han er leder af alle englene og er ansvarlig for beskyttelsen af Guds folk. Han er også skytshelgen for politibetjente, brandmænd og soldater.

Er Michael Lucifers bror?

Nej, Mikael er ikke Lucifers bror. Selv om de begge er engle, har de forskellig oprindelse. Lucifer blev skabt af Gud som en af de højest rangerende engle, mens Michael blev skabt som en skytsengel.

Hvad er ærkeenglen Michael kendt for?

Ærkeenglen Michael er kendt for sit mod og sin styrke. Han er også kendt for sin evne til at beskytte og forsvare dem, der er svagere end ham selv. Han er også kendt for sin visdom og viden.

Hvad betyder ærkeengel?

Ordet “ærkeengel” kommer af det græske ord “archangelos”, som betyder “øverste engel.” Archangelos er afledt af ordene “archos”, der betyder “overhoved”, og “angelos”, der betyder “budbringer.” En ærkeengel er således en overengel eller en ledende Guds budbringer.

Der er fire ærkeengle nævnt i Bibelen: Michael, Gabriel, Raphael og Uriel. Af disse er Mikael og Gabriel de eneste, som nævnes specifikt i Bibelen.

Mikael er nævnt i Daniels bog som den engel, der kæmper mod dragen (Daniel 10:13). I Johannes’ Åbenbaring beskrives han som leder af Guds hær (Åbenbaringen 12:7).

Gabriel er nævnt i Daniels bog som den engel, der fortolkede Daniels syner (Daniel 8:16). Han er også nævnt i Lukas’ bog som den engel, der viste sig for Maria for at annoncere Jesu fødsel (Lukas 1:26).

Raphael nævnes i Tobits bog som den engel, der helbredte Tobits blindhed og reddede Tobias fra dæmonen Asmodeus (Tobit 3:17).

Uriel nævnes ikke ved navn i Bibelen, men er med på nogle lister over ærkeengle.

Skriv en kommentar