Sparsom

Udtrykket “sparsom” bruges til at beskrive et datasæt eller en fil, der indeholder et stort antal tomme eller manglende værdier. Et sparsomt datasæt er typisk meget større end et tæt datasæt af samme størrelse, og det kan være vanskeligt at analysere eller behandle på grund af dets størrelse og kompleksitet.

Hvad er et eksempel på sparsomme?

Der er mange eksempler på ting, der kan betragtes som sparsomme. En tyndt befolket by kan f.eks. kun have nogle få hundrede indbyggere, der bor i et stort område. På samme måde kan en tyndt befolket skov kun have få træer pr. hektar. Generelt anses noget for at være sparsomt, hvis det har en lav tæthed.

Hvordan bruger man sparsom i en sætning?

Sparsom betyder, at den indeholder få ting eller personer.

Her er nogle eksempelsætninger:

Festen var ret sparsomt besøgt.

Der var kun få tilskuere til kampen.

Skoven var sparsomt befolket med træer.

Betyder sparsomt få?

Ja, sparsom betyder generelt “få”. I forbindelse med data henviser det normalt til data, der har mange “huller” eller er meget spredt.

Hvordan bruger man sparse?

Sparse er et bibliotek til håndtering af sparsomme matricer i Python. Der findes en række funktioner til at oprette, manipulere og konvertere sparsomme matricer.

Den mest grundlæggende måde at oprette en sparsom matrix på er at bruge sparse.funktionen coo_matrix(). Denne funktion tager tre argumenter:

data: En liste eller et array af værdier, der skal gemmes i matrixen.

række: En liste eller et array af rækkeindekser for data.

col: En liste eller et array af kolonneindekser for dataene.

For eksempel: For at oprette en 3×3 sparsom matrix med værdierne 1, 2 og 3 i første række, 4, 5 og 6 i anden række og 7, 8 og 9 i tredje række:

>>> from sparse import coo_matrix

>>> data = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9]

>>> row = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2]

>>> col = [0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2]

>>> A = coo_matrix((data, (row, col)), shape=(3, 3))

>>> print(A)

(0, 0) 1

(0, 1) 2

(0, 2) 3

(1, 0) 4

Skriv en kommentar