Specialundervisning

Specialundervisning er en betegnelse for undervisning af elever, der er blevet identificeret som havende særlige behov. Særlige behov kan omfatte fysiske, mentale eller følelsesmæssige handicaps. Specialundervisningsprogrammer og -tjenester er udformet til at opfylde disse elevers særlige behov.

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) er den føderale lov, der regulerer specialundervisning. IDEA kræver, at offentlige skoler tilbyder gratis passende offentlig undervisning (FAPE) til berettigede elever med handicap. FAPE omfatter specialundervisning og relaterede tjenester, der er udformet til at opfylde elevens individuelle behov, og som leveres uden omkostninger for familien.

IDEA definerer en elev med et handicap som en person, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som i væsentlig grad begrænser en eller flere vigtige livsaktiviteter, har en registrering af en sådan funktionsnedsættelse eller anses for at have en sådan funktionsnedsættelse.

Specialundervisningsprogrammer og -tjenester er individualiserede for at imødekomme de unikke behov hos hver enkelt elev med et handicap. De leveres i en række forskellige sammenhænge, herunder offentlige skoler, privatskoler og hjemmeundervisningsprogrammer.

Nogle almindelige typer af specialundervisningstjenester omfatter:

-Individualiserede uddannelsesprogrammer (IEP’er): IEP’er udarbejdes for hver elev med et handicap, der er berettiget til specialundervisning. IEP’er beskriver elevens styrker og svagheder, nuværende præstationsniveauer, mål og de tjenester og støtteforanstaltninger, der vil blive ydet til eleven.

-Specialiserede undervisningsteknikker: Disse teknikker

Hvad er de 3 typer af indlæringsvanskeligheder?

Der findes tre hovedtyper af indlæringsvanskeligheder:

1. Dysleksi

2. Dyscalculia

3. Dysgrafi

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, der påvirker læsefærdighederne. Det kan give problemer med fonemisk bevidsthed, fonologi og ordafkodning.

Dyscalculia er en indlæringsvanskelighed, der påvirker matematiske færdigheder. Det kan give problemer med talforståelse, hukommelse og beregning.

Dysgrafi er en indlæringsvanskelighed, der påvirker skrivefærdighederne. Det kan forårsage problemer med håndskrift, stavning og sætningsstruktur.

Hvordan kvalificerer man sig til specialundervisning i Texas?

For at kvalificere sig til specialundervisning i Texas skal en elev først vurderes for at fastslå, om han/hun har et handicap, der påvirker hans/hendes evne til at lære. Hvis det fastslås, at eleven har et handicap, er det næste skridt at udvikle et individuelt uddannelsesprogram (IEP), der beskriver de specifikke tjenester og tilpasninger, som eleven har brug for for at få succes i skolen.

Hvad er specialundervisning i Texas?

Staten Texas definerer specialundervisning som “undervisning, der er specielt designet til at opfylde de unikke behov hos et barn med et handicap”.”

Specialundervisningstjenester i Texas leveres af offentlige skoledistrikter, charterskoler og private skoler.

Alle offentlige skoledistrikter i Texas skal tilbyde specialundervisning til støtteberettigede elever i overensstemmelse med statslige og føderale love.

Charterskoler og privatskoler er ikke forpligtet til at tilbyde specialundervisning, men nogle vælger at gøre det.

Der findes en række forskellige specialundervisningstjenester, der kan ydes til støtteberettigede elever i Texas, afhængigt af elevens individuelle behov. Disse tjenester kan omfatte, men er ikke begrænset til, individualiseret undervisning, tale- og sprogterapi, ergoterapi, fysioterapi og rådgivning.

Hvis du mener, at dit barn kan være berettiget til specialundervisning, kan du kontakte dit skoledistrikts specialundervisningsafdeling for at få mere at vide om evalueringsprocessen, og hvilke tjenester der kan være tilgængelige.

Hvad er hovedformålet med specialundervisning??

Hovedformålet med specialundervisning er at yde tilpasset undervisning og støtte til elever med handicap, så de kan lære så meget som muligt og deltage fuldt ud i skolen og samfundet. Specialundervisningsprogrammer og -tjenester er designet til at imødekomme den enkelte elevs unikke behov og kan omfatte ting som ændret læseplan, hjælpeteknologi og individualiseret adfærdsstøtte.

Skriv en kommentar