Specificitet

Specificitet er den egenskab eller tilstand, det er at være specifik. I biologisk sammenhæng er en specifik egenskab en egenskab, der er bestemt af et enkelt gen. En mere generel definition af specificitet er den egenskab at være speciel eller særlig.

Hvad er kendt som specificitet?

Specificitet er kvaliteten eller tilstanden af at være specifik. Når noget er specifikt, er det særligt og adskilt fra andre ting. I forbindelse med biologi og medicin henviser specificitet til en test eller behandlings evne til nøjagtigt at målrette en bestemt tilstand, sygdom eller et bestemt problem.

Hvordan bruger man specificitet??

I CSS er specificitet det middel, hvormed browseren afgør, hvilke CSS-egenskabsværdier der er mest relevante for et element og derfor skal anvendes.

Specificitet udtrykkes normalt som en værdi bestående af fire dele: a, b, c og d. Værdierne tildeles normalt på denne måde:

1. Hvis deklarationen er fra en inline-stilattribut, tildeles værdien 1.000.

2. Hvis erklæringen ellers stammer fra en ID-selektor, skal du tildele en værdi på 100.

3. Hvis erklæringen ellers er fra en klasseselektor, skal du tildele en værdi på 10.

4. Hvis erklæringen ellers er fra en typevælger eller universalvælger, tildeles værdien 1.

De fire værdier lægges derefter sammen for at danne specificitetsværdien. Så hvis et element f.eks. har en inline-stildeklaration og en ID-selektor, vil specificiteten være 1.000 + 100 eller 1.100.

angivelse a b c c d specificitet

stil 1 0 0 0 0 0 1000

#id 0 1 0 0 0 0 100

.klasse 0 0 0 1 0 0 0 10

* 0 0 0 1 1

I de fleste tilfælde gælder det, at jo højere specificitetsværdien er, jo mere specifik er erklæringen, og jo mere sandsynligt er det, at den vil blive anvendt.

Hvad betyder specificitet i forskning?

Specificitet henviser til kvaliteten af beviserne i en forskningsundersøgelse. For at blive betragtet som værende af høj kvalitet skal beviserne være specifikke for forskningsspørgsmålet og den relevante population. Beviserne skal også være af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne understøtte undersøgelsens konklusioner.

Hvad er følsomhed eller specificitet??

Der er to typer af fejl, der kan opstå ved brug af en diagnostisk test: falske positive og falske negative fejl. En falsk positiv test er, når testen siger, at en person har en sygdom, selv om den i virkeligheden ikke har den. Et falsk negativt resultat er, når testen siger, at en person ikke har en sygdom, når den faktisk har den. Sensitivitet er en tests evne til at identificere personer, der har en sygdom, korrekt. Specificitet er en tests evne til at identificere personer, der ikke har en sygdom, korrekt.

Skriv en kommentar