Specifik

Udtrykket “specifik” henviser til noget, der er klart defineret, utvetydigt og adskilt fra andre ting. Den bruges ofte til at beskrive ting, der er unikke eller enestående.

Karakteristika ved udtrykket “specifik” omfatter:

-Præcist og veldefineret

-Entydig og let forståelig

-adskiller sig fra andre ting

-Unik eller enestående

Hvad er en specifik sætning?

En specifik sætning er en sætning, der er skrevet med et specifikt formål eller mål for øje. Dette kan være for at gøre en pointe gældende, for at give udtryk for en mening, for at indlede en samtale eller blot for at udtrykke en idé. Specifikke sætninger indeholder normalt specifikke ord eller sætninger, der er med til at definere sætningens formål. En sætning, der er skrevet for at starte en samtale, kan f.eks. begynde med sætningen “Har du nogensinde lagt mærke til, at…”, mens en sætning, der er skrevet for at udtrykke en mening, kan begynde med sætningen “Jeg mener, at…”.

Hvad er et eksempel på specifik vægt??

Et specifikt eksempel er et konkret eksempel på noget, i modsætning til en generel idé. I stedet for at sige “Jeg har brug for en pause” kan man f.eks. sige “Jeg tager en pause på ti minutter”.” Dette giver en specifik tidsramme for pausen, i stedet for at lade den stå åben.

Hvad betyder personspecificitet?

Personspecifik betyder, at de pågældende oplysninger eller ting vedrører eller er beregnet til en bestemt person. Det kan betyde, at personen er den eneste, der kan bruge det, eller at det er tilpasset til den pågældende person. F.eks. vil et personspecifikt kodeord være et kodeord, som kun den pågældende person kender, og en personspecifik computer vil være en computer, der er programmeret til at fungere specifikt for den pågældende person.

Hvad er et andet udtryk for specifik?

Der findes ikke et enkelt ord som synonym for “specifik”, men der findes flere nært beslægtede udtryk, som kan fungere i visse sammenhænge. Disse omfatter “særlig”, “sikker” og “præcis”.”

Skriv en kommentar